Privacy en persoonsgegevens

 • Naamswijziging achternaam

  Bij uw geboorte heeft u een bepaalde achternaam meegekregen. Als u deze wilt laten aanpassen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hier zijn strenge regels aan verbonden. De gemeente kan uw achternaam niet voor u wijzigen.

 • Naamswijziging voornaam

  Bij uw geboorte heeft u één of meerdere voornamen gekregen. Deze kunt u niet zomaar laten aanpassen; een rechter bepaalt of een eventuele wijziging goedgekeurd wordt. De gemeente kan uw voornaam niet wijzigen.

 • Correctie of aanvulling persoonsgegevens BRP

  Schrijven In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, burgerlijke staat en geboortedatum. Zit er een fout in uw gegevens in de BRP of in die van de minderjarige kinderen over wie u gezag heeft? Dan kunt u verzoeken dit te corrigeren.

 • Wijziging persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, burgerlijke staat en geboortedatum. Wilt u uw gegevens in de BRP of die van de minderjarige kinderen over wie u gezag heeft wijzigen? Dan kunt u dit bij de gemeente aanvragen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Loket U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). Deze beperking kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt dit eventueel later via de knop 'Online aanvragen via DigiD' weer intrekken.

 • Persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, burgerlijke staat en geboortedatum. Enkele organisaties mogen gegevens uit de BRP opvragen. In sommige gevallen kunt u ook bepaalde gegevens van uw naaste familieleden bekijken of opvragen.

 • Inzien eigen persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, burgerlijke staat en geboortedatum.

 • Recht op privacy

  De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Daarom houden wij ons aan regels als wij persoonsgegevens van u gebruiken. Deze regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG).  Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u recht op privacy. Op deze pagina vindt u een overzicht van uw rechten en wat u moet doen als u een recht wilt gebruiken.