Vreemdelingenpaspoort

Vreemdeling of vluchteling

Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente.

Afspraak maken

Voorwaarden

Wilt u in het bezit komen van dit paspoort, dan moet u kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

  • geen vluchtelingenstatus hebt;
  • geen paspoort van uw land van herkomst hebt;
  • in Nederland woont, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebt;
  • een verblijfsvergunning hebt;
  • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Kosten

Vreemdelingenpaspoort: € 55,35

Meenemen

  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Uw oude vreemdelingenpaspoort (als u die hebt).
  • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Vermissing

Als u een reisdocument kwijt bent, legt u tijdens de afspraak een verklaring van vermissing af. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.