Tweede paspoort

Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft. Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffend land ligt, kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Verstrekking tweede paspoort
Een tweede nationaal paspoort of een tweede zakenpaspoort (TN/TE) (een tweede Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk) kan onder de volgende voorwaarden worden verstrekt:

* Het eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn.

* Er moet een bewijs worden overgelegd waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt.

Dit kan zijn:

 • Een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt
 • Een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
 • Een bewijs dat uw paspoort op een consulaat ligt vanwege een visum
 • Als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever op origineel briefpapier óf een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Andere vergelijkbare documenten

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

 • De geldigheid voor deze paspoorten bedraagt twee jaar.

Meenemen bij aanvraag:

 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten.
 • Een recente goed gelijkende kleurenpasfoto.
 • In geval van vermissing: proces-verbaal conform de gestelde richtlijnen.
 • De bewijsstukken waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt.

Voor informatie kijk op www.paspoortinformatie.nl of neem contact op met de gemeente Gouda.

Kosten

 • De kosten voor een tweede paspoort (Nationaal paspoort of zakenpaspoort, voor personen van 18 jaar en ouder) zijn:  € 73,20

De kosten dient u bij de aanvraag te voldoen.

Bijzonderheden

 • Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort.
 • Een tweede paspoort is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
 • Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.
 • Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen.
 • Op reis gaan met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle aan de grens kan het bezit van twee paspoorten vragen oproepen.