Identiteitskaart

Een identiteitskaart is zowel een identiteitsbewijs als een reisdocument voor de meeste Europese landen. U kunt een identiteitskaart aanvragen en ophalen in het Huis van de Stad. De identiteitskaart ligt na vijf werkdagen voor u klaar.

Beschrijving

Vanwege het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening vragen wij u om alleen een afspraak te maken als dit echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw identiteitskaart binnen 3 weken verloopt. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening op een verantwoorde manier blijven aanbieden.

Voor aanvragen van de identiteitskaart kunt u gebruik maken van de vrije inlooptijden of een afspraak maken. Afhalen van het document kan tijdens openingstijden van het Huis van de Stad bij de receptiebalie op de begane grond.

Afspraak maken

Gratis identiteitskaart voor kinderen van 14 t/m 17 jaar
Als u een laag inkomen hebt, kunt u voor uw minderjarig kind gratis een identiteitskaart aanvragen. Bekijk hier of uw kind recht heeft op een gratis kaart. Daarna kunt u de identiteitskaart op de normale manier aanvragen. De kosten die hieronder staan gelden niet voor u, alle andere informatie wel (meenemen bij aanvragen, meenemen bij afhalen, enzovoort). Als u kiest voor een spoedaanvraag moet u zelf de extra kosten voor de spoedprocedure betalen.

Kosten

 • Nederlandse identiteitskaart  (voor personen van 18 jaar en ouder) € 58,30
 • Nederlandse identiteitskaart (voor personen onder de 18 jaar)  € 30,70
 • Spoedkosten per document  € 49,85

Bijzonderheden

Spoedprocedure

Heeft u veel haast? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. Als u voor 12.00 uur de identiteitskaart aanvraagt, dan kunt u het document in principe de eerstvolgende werkdag afhalen. Een spoedprocedure kost wel extra geld (€ 48,60 per document).

Geldigheid

Een identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is de kaart 5 jaar geldig. Een identiteitskaart kan niet verlengd worden, u moet een nieuwe aanvragen.

Vermissing

Inwoners van de gemeente Gouda hoeven van een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. U kunt daarvoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. U kunt dan ook gelijk een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.

De gemeente neemt de melding en de aanvraag – ook als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling. 

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om zelf langs te komen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen.

Meenemen

Meenemen bij aanvragen

 • Alle geldige en verlopen reisdocumenten en/of reisdocumenten waarin u bijgeschreven staat  (ook buitenlandse reisdocumenten, indien van toepassing)
 • Heeft u nooit eerder een reisdocument gehad? Neem dan een ander geldig legitimatiebewijs mee. Hier moeten uw foto en handtekening op staan.
 • Eén recente kleurenpasfoto, waar u goed herkenbaar op staat. Deze foto moet aan speciale eisen voldoen. Een fotograaf kent die eisen.
 • Kinderen tot 12 jaar die een identiteitskaart willen aanvragen, hebben een toestemmingsverklaring nodig van beide ouder(s) of voogd. Dit geldt per kind.
 • Bij de aanvraag en het afhalen van een reisdocument moet u persoonlijk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen en baby’s waar u het document voor aanvraagt.
 • Het reisdocument moet bij aanvraag contant of per pin worden betaald.

Meenemen bij afhalen

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Het afhaalbewijs dat u van ons heeft ontvangen bij het aanvragen van uw reisdocument.