Identiteitskaart

Een identiteitskaart is zowel een identiteitsbewijs als een reisdocument voor de meeste Europese landen. U kunt een identiteitskaart aanvragen en ophalen in het Huis van de Stad. De identiteitskaart ligt na vijf werkdagen voor u klaar.

Beschrijving

Vanwege het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening vragen wij u om alleen een afspraak te maken als dit echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw identiteitskaart binnen 3 weken verloopt. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening op een verantwoorde manier blijven aanbieden. Let op: in verband met het coronavirus is het maken van een afspraak verplicht. Dit geldt voor de aanvraag én het afhalen van het document.

Afspraak maken

Gratis identiteitskaart voor kinderen van 14 t/m 17 jaar
Als u een laag inkomen hebt, kunt u voor uw minderjarig kind gratis een identiteitskaart aanvragen. Bekijk hier of uw kind recht heeft op een gratis kaart. Daarna kunt u de identiteitskaart op de normale manier aanvragen. De kosten die hieronder staan gelden niet voor u, alle andere informatie wel (meenemen bij aanvragen, meenemen bij afhalen, enzovoort). Als u kiest voor een spoedaanvraag moet u zelf de extra kosten voor de spoedprocedure betalen. 

Let op: Dien eerst een aanvraag in voordat u een identiteitskaart aanschaft. Pas als de aanvraag is goedgekeurd, kunt u met de beschikking die u dan van ons ontvangt, de identiteitskaart gratis aanschaffen.

Kosten

 • Nederlandse identiteitskaart  (voor personen van 18 jaar en ouder) € 58,30
 • Nederlandse identiteitskaart (voor personen onder de 18 jaar)  € 30,70
 • Spoedkosten per document  € 49,85

Bijzonderheden

Spoedprocedure

Heeft u veel haast? Neem dan telefonisch contact met ons op voor 15.00 uur. Wij proberen dan voor u een afspraak in te plannen op de volgende werkdag, zodat u de werkdag erna na 12.00 uur het document kunt afhalen. Een spoedprocedure kost wel extra geld (€ 48,60 per document).

Geldigheid

Een identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is de kaart 5 jaar geldig. Een identiteitskaart kan niet verlengd worden, u moet een nieuwe aanvragen.

Vermissing

Inwoners van de gemeente Gouda hoeven van een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. U kunt daarvoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. U kunt dan ook gelijk een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.

De gemeente neemt de melding en de aanvraag – ook als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling. 

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om zelf langs te komen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen.

Meenemen

Meenemen bij aanvragen

 • Alle geldige en verlopen reisdocumenten en/of reisdocumenten waarin u bijgeschreven staat  (ook buitenlandse reisdocumenten, indien van toepassing)
 • Heeft u nooit eerder een reisdocument gehad? Neem dan een ander geldig legitimatiebewijs mee. Hier moeten uw foto en handtekening op staan.
 • Eén recente kleurenpasfoto, waar u goed herkenbaar op staat. Deze foto moet aan speciale eisen voldoen. Een fotograaf kent die eisen.
 • Kinderen tot 12 jaar die een identiteitskaart willen aanvragen, hebben een toestemmingsverklaring nodig van beide ouder(s) of voogd. Dit geldt per kind.
 • Bij de aanvraag en het afhalen van een reisdocument moet u persoonlijk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen en baby’s waar u het document voor aanvraagt.
 • Het reisdocument moet bij aanvraag contant of per pin worden betaald.

Meenemen bij afhalen

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Het afhaalbewijs dat u van ons heeft ontvangen bij het aanvragen van uw reisdocument.