Verlof tot begraven of cremeren

Een verlof tot begraven of cremeren geeft toestemming om een overledene te begraven of te cremeren. De uitvaartverzorger draagt in praktijk zorg voor het verkrijgen van een verlof. Bij een overlijden in het buitenland kan er voor gekozen worden om de begrafenis of crematie in Nederland plaats te laten vinden. In dit geval dient eveneens een verlof te worden afgegeven. 

Beschrijving

Voor het begraven of cremeren van een overledene is toestemming van de gemeente nodig. In de praktijk wordt het verlof tot begraven of cremeren meestal door de begrafenisondernemer aangevraagd tegelijk met de overlijdensaangifte.

Hoe werkt het?

Iedereen die belast is met het uitvoeren van een begrafenis of crematie (meestal is dat de begrafenisondernemer) kan een verlof tot begraven of cremeren aanvragen. Het verlof tot bergraven of cremeren wordt tijdens het opmaken van de overlijdensakte of akte van geboorte (levenloos) door de Burgerlijke Stand afgegeven aan de uitvaartverzorger.

Het aanvragen van een verlof tot begraven of cremeren is verplicht om iemand te mogen begraven of cremeren. Voor een kind dat geboren is uit een zwangerschap korter dan 24 weken is een verlof niet verplicht, maar wel mogelijk.

Hoe lang duurt het?

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. En niet later dan zes werkdagen na het overlijden. 

Als er gegronde redenen aanwezig zijn om deze periode te verlengen, kan uitstel van het verlof van begraven of cremeren worden verleend.

Meenemen

Het verlof tot begraven of cremeren wordt afgegeven als door de uitvaartverzorger een verklaring van overlijden is overgelegd. Zonder deze verklaring wordt geen verlof afgegeven.

Kosten

Het verlof tot begraven of cremeren is gratis.