Verklaring geen schijnhuwelijk

Wat staat erin?
Door uw handtekening te zetten verklaart u dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen.

Voorwaarden

Wanneer heb ik de verklaring nodig?
Sinds 1 september 2015 moet u een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt uw buitenlandse huwelijk / partnerschapregistratie in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De verklaring is niet nodig:
•    Als u allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
•    Als u allebei vreemdeling bent en allebei een reguliere verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document II).
•    Als u allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document IV).
•    Als u meer dan tien jaar geleden in het buitenland bent getrouwd en dat huwelijk nu in Nederland wilt laten registreren.
•    Als u een buitenlands huwelijk wilt laten registreren dat inmiddels is beëindigd.

Kosten

De Verklaring geen schijnhuwelijk is gratis.

Bijzonderheden

De verklaring afleggen
Om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren moet u allebei de verklaring afleggen. U legt de verklaring af op het moment dat u uw buitenlandse huwelijk of partnerschap in Nederland wilt laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanvraag

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak zie onze openingstijden.
 

U  moet meenemen:
•    een kopie van de pagina's van uw paspoort waarop uw persoonsgegevens en uw foto staan
•    een kopie van de pagina's van het paspoort van uw partner waarop zijn of haar persoonsgegevens en foto staan
•    als u een buitenlands huwelijk wilt laten inschrijven in Nederland:de huwelijksakte