Trouwen in het buitenland

Bij een huwelijk in het buitenland moet u soms bewijzen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. In Nederland zijn er twee verschillende internationale verklaringen van ongehuwd op te vragen.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze is aan te vragen in de gemeente waar men woonachtig is of vanwaar men is verhuisd naar het buitenland. De ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt of beide personen met elkaar mogen trouwen. Beide partners moeten documenten overleggen zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan opmaken. De verklaring is zes maanden geldig.

Voor meer informatie kunt contact opnemen via tel. 14 0182.

Kosten
De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedragen € 24,30.

Ongehuwdverklaring (uittreksel BRP)

Als u nog in Gouda staat ingeschreven, kan het uittreksel BRP aangevraagd worden. Als u al naar het buitenland bent verhuisd, en dus al bent uitgeschreven uit de gemeente Gouda, dan kan het uittreksel BRP aangevraagd worden bij een van de RNI gemeenten. In deze verklaring staat wie u bent, eventueel wanneer u naar het buitenland bent vertrokken en dat u ongehuwd bent (ongehuwd uit Nederland vertrokken). De geldigheid van de verklaring verschilt per land of instantie.

Kosten
De kosten voor de ongehuwdverklaring (het uittreksel BRP) bedragen € 13,80.