Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan meldt u dit bij de gemeente waar u wilt trouwen. Dit hoeft in tegenstelling tot vroeger niet meer in de woonplaats van één van u beiden. U doet de melding nadat wij de optie op uw huwelijksdatum  per e-mail bevestigd hebben. 

Wanneer melden?

Vanaf 1 jaar voor de datum van uw huwelijk of partnerschap kunt een melding doen van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. Vroeger heette dit in ondertrouw gaan.
Wilt u weten welke stappen u allemaal moet doorlopen? Bekijk het stappenplan huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Als u bij ons langer dan 1 jaar voor de huwelijksdatum een optie hebt genomen op een datum, dan blijft die optie geldig tot 11 maanden voor de huwelijksdatum. Zo heeft u één maand de tijd om uw huwelijksmelding te doen. Ook als u bij ons een optie genomen heeft op een datum binnen 1 jaar voor de huwelijksdatum, heeft u één maand de tijd om uw melding te doen. De uiterste, wettelijke termijn voor de melding is 2 weken voor de ceremonie.

Wacht u na melding toch langer dan 1 jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap? Dan moet u opnieuw een melding doen.

Voorwaarden 

  • U bent allebei 18 jaar of ouder.
  • U bent allebei ongehuwd.
  • U heeft (in totaal) minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.
  • U bent geen bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen. Dit heet huwelijksdispensatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Staat u onder curatele, dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator of van de kantonrechter.

Wat moet u doen? 

Nadat wij de optie op uw huwelijksdatum per e-mail bevestigd hebben, kunt u de melding doen. Dit doet u door voor u allebei een apart meldingsformulier te printen, in te vullen en te ondertekenen. Welk formulier u moet invullen, hangt af van uw nationaliteit.

  • Heeft u de Nederlandse nationaliteit, een nationaliteit binnen de EU of bent gemeenschapsonderdaan? Vul dan dit formulier in.
  • Heeft u een andere nationaliteit? Vul dan dit formulier in.

Voeg bij het formulier een kopie van uw legitimatiebewijs en dat van uw partner toe. Dit mag een kopie van uw paspoort of identiteitskaart zijn.

U kunt tegelijk met uw melding onderstaande formulieren naar ons sturen. Vergeet daarbij ook niet om van alle getuigen (van uzelf en uw partner) een kopie van hun legitimatiebewijs mee te sturen (paspoort of identiteitskaart).

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze trouwboekjes.

Als u na uw huwelijk of partnerschap uw achternaamgebruik wilt wijzigen, kunt u dit na uw huwelijk altijd zelf digitaal aan ons doorgeven. Als u het vooraf wilt regelen stuur ons dan ook onderstaand formulier:

Vervolgens mailt u de formulieren naar brd@gouda.nl. U kunt de formulieren ook per post sturen of inleveren aan de balie van het Huis van de Stad.

Autovrij gebied binnenstad

Als u toegang tot het autovrij gebied van de binnenstad nodig heeft om de locatie van uw huwelijks- of partnerschapsceremonie te bereiken, vraag dan ook een ontheffing verkeersregels (RVV) aan.

Wat gebeurt er na uw melding? 

Nadat wij uw melding en eventuele aanvullende documenten hebben ontvangen, controleren wij de melding en stellen wij vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Hiervan ontvangt u van ons een bevestiging.

Misschien blijkt na de melding dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u in het buitenland bent geboren of lange tijd in het buitenland heeft gewoond. Als dit zo is, nemen wij binnen 2 weken contact met u op. Mogelijk verzoeken wij u om persoonlijk langs te komen om buitenlandse documenten, zoals een geboorteakte, te overleggen. Houd u er rekening mee dat dit extra tijd kost omdat buitenlandse documenten mogelijk vertaald en gelegaliseerd moeten worden.

Kosten 

De melding voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gratis. Meer informatie over de andere gemeentelijke ksten van uw huwelijk of partnerschap vindt u op deze pagina.