Goudse trouwambtenaar voor één dag

Wilt u zelf bepalen wie uw huwelijk of partnerschapsregistratie voltrekt? Dat kan! U kunt dit laten doen door een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente, een familielid of een vriend(in). Hier zijn dan wel voorwaarden en extra kosten aan verbonden.

Is de persoon die u in gedachte heeft ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente? Dan kunt u dit uiterlijk twee maanden voor de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie schriftelijk aanvragen.Vul dan het aanvraagformulier  'benoeming eenmalige BABS' in.

Wilt u de ceremonie door een familielid of (vriend)in laten leiden die nog geen ambtenaar van de burgerlijke stand is? De persoon in kwestie wordt voor één dag benoemd door gemeente Gouda. Daarnaast wordt deze persoon beëdigd bij de rechtbank. Uw familielid of (vriend)in hoort tijdig wanneer hij of zij bij de rechtbank wordt verwacht. Dan kunt u dit uiterlijk vier maanden voor de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie aanvragen. Vul hiervoor dit formulier in.

Kosten

Benoeming ambtenaar burgerlijke stand die al beëdigd is bij de juiste rechtbank € 171,65
Benoeming ambtenaar burgerlijke stand inclusief beëdiging bij de rechtbank: € 228,80