Wijziging geslacht

Bent u in Gouda geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Beschrijving

Afspraak maken

Hoe werkt het?

Uw geslacht en uw voornamen kunt u alleen laten aanpassen in de gemeente waar u bent geboren. Bent u in Gouda geboren maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw geslacht en voornamen op uw geboorteakte alleen aanpassen als u minimaal één jaar in Nederland woont. Ook moet u een rechtsgeldig verblijfsdocument hebben. Of u uw voornaam ook kunt veranderen, is afhankelijk van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Gaat de wijziging om een kind dat jonger is dan 16 jaar? Dan moeten de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag voor het kind doen. Vanaf 16 jaar mag een kind de wijziging zelf aanvragen.

Zodra uw geboorteakte is aangepast, voert de gemeente waar u woont de wijzigingen door in de basisregistratie personen (BRP). Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd.

Wat moet u doen? 

Voor de geslachtswijziging in uw geboorteakte moet u een afspraak met de gemeente maken. U kunt deze afspraak direct maken via bovenstaande knop of via tel. 14 0182. 

Na een wijziging van uw geslacht zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig. Een nieuw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw geslachtswijziging is verwerkt in de Basisregistratie personen (BRP).

Meenemen

Neemt u naar uw afspraak bij de gemeente de volgende documenten mee:

•  Een verklaring van een deskundige. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat. En dat u begrijpt wat de gevolgen van uw beslissing zijn om uw geslacht te veranderen. Deze verklaring mag op het moment van aangifte niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de deskundigen die een verklaring kunnen afgeven.

•  Een geldig legitimatiebewijs.

Kosten

Het wijzigen van gegevens in de BRP is gratis.

Zie ook