Registratie levenloos geboren kind (BRP)

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Beschrijving

Het is mogelijk om uw levenloos geboren kind in de BRP op te laten nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie in de BRP.

Afspraak maken 

Hoe werkt het?

Wij nemen graag de tijd voor de registratie. Daarvoor is het van belang dat u een afspraak hiervoor maakt. U kunt een verzoek tot registratie bij ons doen als u in de gemeente Gouda woont. Elke ouder moet zelf een verzoek doen. Op het moment van de geboorte van uw kind moet u in Nederland ingeschreven zijn. Ook moet u op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Voordat uw kind geregistreerd kan worden in de BRP moet er door de gemeente waar uw kind geboren is eerst een akte zijn opgemaakt. Dit kan een 'akte levenloos geboren kind' zijn of een 'akte van geboorte (levenloos)'. Is er nog geen akte opgemaakt of weet u het niet zeker? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar uw kind geboren is.

Hoe lang duurt het?

Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw verzoek nemen we een besluit over uw verzoek.

Meenemen

Wanneer u langskomt voor uw afspraak, neemt u dan het volgende mee:

•    uw legitimatiebewijs;
•    een afschrift van de akte van geboorte (levenloos) of de akte levenloos geboren kind. Dit geldt alleen als het kind in Nederland is geboren en u een afschrift heeft. 

Kosten

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.