Overlijdensaangifte

Als er iemand is overleden wordt er aangifte gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. In veel gevallen doet een uitvaartondernemer de overlijdensaangifte, maar u kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. 

Beschrijving

Afspraak maken

De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie personen (BRP) en er wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Als de overledene niet in Gouda staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de betreffende woongemeente.

Meenemen

Als u aangifte van overlijden wilt doen, moet u het volgende meenemen:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument)
  • Een verklaring van overlijden afgegeven door de arts.
  • Indien van toepassing het trouwboekje van de overledenen.