Nederlandse nationaliteit

U wilt een aanvraag doen voor de Nederlandse nationaliteit. Wat kunt u doen?

Beschrijving

Informatie

Het actuele antwoord op deze - en vele andere vragen - vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) : www.ind.nl

Ook kunt u diverse brochures bestellen of downloaden, zoals o.a.: "Hoe kunt u Nederlander worden".

Procedure bij de gemeente Gouda

Zijn er na het lezen van de informatie op de website van de IND toch nog vragen over uw persoonlijke situatie of heeft u vast kunnen stellen dat u aan alle voorwaarden voldoet en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen?

In beide gevallen belt u naar de gemeente Gouda voor een afspraak, zodat u langs kunt komen om informatie of  de aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.

Kosten

Tarieven 2020 Nederlander worden
Naturalisatie  
Naturalisatieverzoek door één persoon € 901,00
Naturalisatieverzoek door echtparen/geregistreerde partners € 1150,00
Mee-naturaliseren door minderjarig kind € 133,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel 1 persoon € 670,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel door echtparen/geregistreerde partners € 920,00

Optie  
Optieverzoek door één persoon € 191,00
Optieverzoek door echtparen/geregistreerde partners € 326,00
Mee-opteren minderjarig kind  € 21,00