Erkennen (ongeboren) kind

Als u een kind wilt erkennen, dan doet u dit bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'.

Beschrijving

Erkenning is de verklaring van een man/vrouw bij de ambtenaar van de burgerlijke stand dat hij/zij het ouderschap op zich neemt.

Een ‘kind erkennen’ kunt u doen tijdens vrije inlooptijden of u kunt online een afspraak maken:

Afspraak maken

Erkenning eerste kind

Bij de erkenning van het eerste kind uit uw relatie, dient u beiden persoonlijk langs te komen voor het ondertekenen van de akte van erkenning. Dit is nodig vanwege de naamkeuze. Deze naamkeuze geldt vervolgens voor alle volgende kinderen die uit uw relatie geboren worden.

Erkenning volgend kind

Bij eventuele volgende kinderen kan de moeder, door het tekenen van de onderhandse akte van erkenning, schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. De erkenner komt (in persoon), met deze toestemming, een akte van erkenning van ongeboren vrucht opmaken óf de erkenner neemt deze mee bij de aangifte van geboorte. Zolang u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet u voor elk volgend kind een akte van erkenning laten opmaken.

Als u in het buitenland heeft gewoond of een niet-Nederlandse nationaliteit heeft neemt u dan van te voren contact op met de afdeling Services. 

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind

Voorwaarden

Meenemen bij aanvraag:
•    legitimatiebewijs van de vader
•    legitimatiebewijs van de moeder(s)
•    indien van toepassing: schriftelijke toestemming van de moeder(s)