Aangifte levenloos geboren kind

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren.

Beschrijving

Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont.

Afspraak maken

Hoe werkt het?

Als uw kind levenloos geboren is, dan wordt er een 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar uw kind geboren is. Het maakt hierbij niet uit hoelang de zwangerschap heeft geduurd. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen, en die van u en uw partner. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. 

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, dan dient er alltijd aangifte gedaan te worden. Wanneer uw kind binnen drie dagen na de geboorte overlijdt, wordt er zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Wat moet u doen?

Wij nemen graag de tijd voor de aangifte. Daarom is het van belang dat u een afspraak hiervoor maakt. Elk van de ouders mag aangifte doen. Maar ook anderen die kennis hebben genomen van de levenloze geboorte van het kind, bijvoorbeeld de begrafenisondernemer of de medewerkers van het ziekenhuis, mogen aangifte doen.

Alsnog aangifte doen?

Wanneer een kind langer geleden levenloos geboren is, maar u hiervan geen aangifte heeft gedaan en dit alsnog wilt doen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Het verzoek hiervoor moet door beide ouders gedaan worden.

Als u geen 'verklaring van overlijden' door de behandelend arts meer heeft, neem dan andere documenten mee waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
•    een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige;
•    een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie.

Wanneer een kind destijds kort na de geboorte nog even geleefd heeft, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor het laten opmaken van een geboorteakte en overlijdensakte.

Meenemen

Neem bij uw afspraak om aangifte te doen het volgende mee:

•   een geldig identiteitsbewijs;
•   eventueel een trouwboekje zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven;
•   een verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts;
•   een enveloppe met daarin de gegevens over uw levenloos geboren kind, deze krijgt u van de arts.

Hoe lang duurt het?

Met een verklaring van overlijden wordt direct aan de balie de akte opgemaakt. Is er geen verklaring? Dan is het situatie afhankelijk.

Kosten

De aangifte en het laten opmaken van de akte zijn gratis. 

Wanneer u niet in Gouda woont, kan uw woongemeente gratis een afschrift van de akte bij ons opvragen. Uw gemeente kan dit doen als u bij haar een verzoek indient voor registratie van uw kind in de BRP.

Wanneer u zelf een afschrift van de akte wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden. Bekijk daarvoor Burgerlijke stand uittreksel.