Speelplekken

Speelplekken moeten veilig en duurzaam zijn en vooral veel speelplezier leveren. Om de speelplekken in Gouda aan deze eisen te laten voldoen, heeft de gemeente Gouda een aantal regels (richtlijnen) opgesteld. Op deze pagina leest u hier meer over.

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Jaarlijks vervangen we daarom op een aantal speelplekken versleten speeltoestellen door vergelijkbare toestellen.

Wat is een speelplek?

Een speelplek bestaat in ieder geval uit drie speelactiviteiten, mogelijk gemaakt door een toestel. Speelactiviteiten zijn bijvoorbeeld schommelen, glijden, wippen, klimmen, evenwicht bewaren en draaien. De drie activiteiten kunnen ook in één toestel gecombineerd zijn. De toestellen zijn bestemd voor kinderen t/m 12 jaar.

Wie is er verantwoordelijk voor de speelplek?

De gemeente is verantwoordelijk voor beheer van het openbaar gebied en dus ook voor de speelvoorzieningen op openbaar terrein. De gemeente maakt uiteindelijk de keuze voor speeltoestellen en ondergronden. Dat neemt niet weg dat voorstellen van bewoners gewaardeerd worden.

Speeltoestel

Een speeltoestel dat in openbaar gebied staat, moet aan strenge veiligheidsregels voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in het Warenbesluit Attracties en Speeltoestellen (WAS). Om de veiligheid van de speeltoestellen te waarborgen, worden de speeltuinen enkele keren per jaar gecontroleerd door een erkende inspecteur. Het is niet toegestaan om zelf een speeltoestel in de openbare ruimte te plaatsen.

Plastic speeltoestellen (speelgoed)

Losstaande (plastic) speeltoestellen die te koop zijn in speelgoedwinkels, bouwmarkten e.d. voldoen niet aan de wettelijke regelgeving van de WAS, een CE keurmerk is niet voldoende. Dit soort 'speelgoed' mag in openbaar gebied alleen gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. Als er geen toezicht is, is het de bedoeling om alles op te ruimen en de spullen in uw eigen tuin, schuur of garage te plaatsen. Het laten staan van deze speeltoestellen mag niet. 

Voor vragen over de speeltuinen kunt u mailen naar bureaudagelijksbeheer@gouda.nl o.v.v. Speeltoestellen.

Richtlijnen speelplekken Gouda

Bij het kiezen van de speelplekken vindt de gemeente Gouda het belangrijk dat:

  • De speelplek past binnen het beleid van de gemeente Gouda. Daarin staat vastgelegd dat er een speelplek wordt aangelegd als er gemiddeld 90 kinderen t/m 12 jaar in een afgebakend gebied wonen.
  • De leveranciers van de speeltoestellen kwalitatief goed materiaal leveren.
  • De speelplekken duurzaam zijn. Denk hierbij aan het materiaal waaruit het toestel wordt samengesteld, de levensduur van het toestel, het onderhoud en het restproduct na gebruik en de mogelijkheid tot recycling

Vervanging speeltoestellen

Jaarlijks vervangen we op een aantal speelplekken de versleten speeltoestellen door nieuwe vergelijkbare toestellen of wordt de valondergrond vervangen.

Het ontwerp van een nieuw speeltoestel voor natuurspeelplek ’t Grote Lot/Steinse Groen ligt tot 31 juli 2019 ter inzage bij de balie in het Huis van de Stad.

Voor het vervangen van een speeltoestel op het Vogelplein, Kameraarslag, Jan de Boerplein, Goverwellepad is een enquête naar de bewoners gestuurd met meerdere keuze opties voor nieuwe toestellen. De definitieve ontwerpen hiervoor vindt u na de zomervakantie op deze webstite.

In het vierde kwartaal van 2019 worden op de volgende plekken de toestellen vervangen:

  • Vogelplein
  • Kameraarslag
  • Jan de Boerplein
  • Goverwellepad
  • ’t Grote Lot/Steinse Groen

Meer weten?

Als u vragen heeft over de te vervangen toestellen stuur dan een e-mail naar josy.vanseumeren@gouda.nl of desiree.derr@gouda.nl