Voortgezet onderwijs

Steeds meer ouders vinden het ook belangrijk dat de sfeer van een school past bij dat wat ze zelf belangrijk vinden in hun opvoeding. Deze informatie kunt u vinden in de Informatiegids voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.

Een overzicht van alle Goudse scholen, inclusief informatieavonden en open dagen, staat op www.kiesjeschoolgouda.nl

Coornhert Gymnasium (openbaar)
Jan van Renesseplein 1
http://www.coornhert-gymnasium.nl/

De Goudse Waarden (protestants-christelijk)
vmbo, havo, atheneum, gymnasium
Kanaalstraat 31
Overige locaties: Heemskerkstraat 105, kanaalstraat 31, Winterdijk 10
http://www.degoudsewaarden.nl/

Driestar College (reformatorisch)
praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo en vwo
Ronsseplein 1
http://www.driestarcollege.nl/

Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman (openbaar)
vmbo-t (mavo), havo, atheneum
Willem de Zwijgersingel 5
Overige locaties: Burg Martenssingel 72, Burg. Martensingel 15
http://www.gsgleovroman.nl/

GSG Het Segment
School voor praktijkonderwijs
van Bergen IJzendoornpark 43
http://www.segmentgouda.nl/

Antoniuscollege Gouda (onderdeel van Carmelcollege Gouda) (rooms-katholiek) 
havo, atheneum, gymnasium, tto en technasium
John Mottstraat 2/4
www.carmelcollegegouda.nl

Antoniusmavo XL (onderdeel van Carmelcollege Gouda) (rooms-katholiek)
vmbo-t
Groen van Prinsterersingel 49
www.carmelcollegegouda.nl

Wellant College (protestants-christelijk)
Vmbo-groen
Ronsseweg 555
http://www.wellant.nl/