Sociaal Medische Indicatie

Als beide ouders werken en uw kind gaat naar de kinderopvang dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Er kunnen ook speciale omstandigheden zijn waar één ouder thuis is en het noodzakelijk is (door medische oorzaak) dat kinderen naar de kinderopvang gaan. Daarvoor is de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Beschrijving

U heeft in principe recht op kinderopvangtoeslag als uw kind naar de kinderopvang gaat en beide ouders werken. Als een van de ouders niet werkt, dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin één van beide ouders niet werkt en het door medische oorzaak noodzakelijk is dat uw kind toch naar de kinderopvang gaat. Daarvoor is de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI). Als u recht heeft op SMI, dan betaalt de gemeente de kosten van de kinderopvang. U betaalt wel een eigen bijdrage.

Voorwaarden

De doelgroep van SMI zijn gezinnen waarvan de ouders niet kunnen werken vanwege (psychische) ziekte. Of er kan een crisissituatie in het gezin zijn waardoor ouders de verzorging van hun kind(eren) niet goed op zich kunnen nemen. Ook kan het zijn dat één van de twee ouders werkt maar dat de niet-werkende ouder niet in staat is voor het kind te zorgen vanwege (sociaal) medische omstandigheden. Het gaat hierbij om kinderen van 0-4 jaar.

Aanvraag

U kunt via een Wmo meldingsformulier een melding doen voor SMI. De consulent Zorg en Welzijn beoordeelt uw situatie. Hij of zij bekijkt op basis van de regeling SMI (die door het college is vastgesteld) of u in aanmerking komt voor deze regeling of welke andere oplossing eventueel passend is.