Sociaal Medische Indicatie

Als beide ouders werken en uw kind gaat naar de kinderopvang dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Er kunnen ook speciale omstandigheden zijn waar één ouder/verzorger thuis is, maar deze niet voor de kinderen kan zorgen (door medische oorzaak) en het noodzakelijk is dat kinderen naar de kinderopvang gaan. U heeft in dat geval geen recht op kinderopvangtoeslag. Daarom is er de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Beschrijving

U heeft in principe recht op kinderopvangtoeslag als uw kind naar de kinderopvang gaat en beide ouders werken. Als een van de ouders niet werkt, dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin één van beide ouders niet werkt en het door medische oorzaak noodzakelijk is dat uw kind toch naar de kinderopvang gaat. Daarvoor is de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI). Als u recht heeft op SMI, dan betaalt de gemeente de kosten van de kinderopvang. U betaalt wel een eigen bijdrage.

Voorwaarden

De doelgroep van SMI zijn gezinnen waarvan de ouders of verzorgers niet kunnen werken vanwege (psychische) ziekte. Of er kan een crisissituatie in het gezin zijn waardoor ouders de verzorging van hun kind(eren) niet goed op zich kunnen nemen. Ook kan het zijn dat één van de twee ouders werkt maar dat de niet-werkende ouder niet in staat is voor het kind te zorgen vanwege (sociaal) medische omstandigheden. Het gaat hierbij om kinderen van 0-4 jaar.

SMI wordt pas verstrekt wanneer andere, eerdere oplossingen niet passend zijn (bijv. de peuterspeelzaal of oplossingen binnen het netwerk). SMI wordt maximaal een half jaar vanuit de gemeente verstrekt. In dat half jaar is het belangrijk dat er gezocht wordt naar een andere oplossing.

Aanvraag

U kunt via een Wmo meldingsformulier een melding doen voor SMI. De consulent Zorg en Welzijn beoordeelt uw situatie. Hij of zij bekijkt op basis van de regeling SMI (die door het college is vastgesteld) of u in aanmerking komt voor deze regeling of welke andere oplossing eventueel passend is.