Gastouderopvang en gastouders

Gastouderopvang is een oppas bij u thuis of bij de gastouder thuis. Het kind wordt in een huiselijke en kleinschalige omgeving opgevangen. Gastouderbureaus helpen u aan een oppas.

 Een gastouder heeft de zorg voor maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief haar of zijn eigen kinderen tot 10 jaar. Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn (inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 4 jaar). Dat zijn de wettelijke voorschriften. Sommigen van de kinderen komen maar een paar uur per week, anderen meerdere dagen.

In de wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen (Wko) staan regels voor gastouderopvang die hoge kwaliteitseisen stellen aan zowel gastouderbureaus als gastouders. Alleen gastouders die aan deze eisen voldoen worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt contact opnemen met een Gouds gastouderbureau (Leidster aan huis of gastouderbureau Via Laura ) of een gastouderbureau uit de regio door te bellen of op hun website te kijken.

Wat kost gastouderopvang?

Gastouderopvang bestaat uit bemiddelings- en opvangkosten. Dit kan per gastouderbureau verschillen. Kijk op hun websites voor meer informatie. U kunt een deel van de kosten terugvragen bij de belastingdienst. Dit wordt kinderopvangtoeslag genoemd. U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).

Wilt u gastouder worden? Wat moet u dan doen?

U moet zich inschrijven bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau moet de gastouder aanmelden bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Het gastouderbureau heeft daarbij verschillende gegevens van u nodig en kopieën van een aantal documenten. Uw gastouderbureau kan u hierover informeren.

De gemeente stuur de (volledig ingevulde) aanvraag door naar de GGD om de documenten te toetsen en een locatieonderzoek te laten doen. Binnen 10 weken na de (volledige) aanvraag krijgt u bericht van de gemeente of u geregistreerd wordt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als u op meerdere opvanglocaties kinderen opvangt dan moet uw gastouderbureau voor elke locatie een nieuwe aanvraag indienen met de bijbehorende documenten.

U kunt als gastouder aan meerdere gastouderbureaus gekoppeld. Het gastouderbureau geeft dit door aan de gemeente. Voor deze koppeling hoeft geen inspectie meer plaats te vinden.