Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties.

Basisscholen hebben een 'inspanningsverplichting' om de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de adressen van de locaties buitenschoolse opvang.

Wat kost het?

Bij een buitenschoolse opvang  betalen ouders  de kosten voor kinderopvang. Bij twee werkende ouders of als werkend eenoudergezin ontvangt u een bijdrage  van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de BSO in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK) geregistreerd staat. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.