Kinderopvang

In Gouda is een ruim aanbod van kinderopvang aanwezig. U kunt kiezen uit een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. De gemeente Gouda houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast stimuleert de gemeente dat als uw kind zich niet voldoende ontwikkelt hij of zij gebruik kan maken van de voorschoolse educatie. Spelenderwijs leert uw kind dan de achterstand in te halen. Hiervoor is een indicatie van het consultatiebureau nodig.

Heeft u vragen over het coronavirus en (de gevolgen voor) kinderopvang? Bekijk de veelgestelde vragen op de pagina van de Rijksoverheid.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u meer informatie en adressen van de kinderopvanginstellingen en locaties in Gouda. Indien een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of voorziening voor gastouderopvang geregistreerd staat in het LRK kunt u in aanmerking komen voor een teruggave van de belastingdienst.

 • Kinderdagverblijven
  Kinderdagverblijven zijn belangrijke voorzieningen voor de ontwikkeling van uw kind in de fase voordat de schooltijd aanbreekt. In een kinderdagverblijf ontmoet uw kind andere kinderen, leert samen te spelen en kan zich spelenderwijs verder ontwikkelen.
  Er zijn 2 soorten kinderdagverblijven:
  - kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar
  - kinderdagverblijf met peuteropvang (2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar)
   
 • Buitenschoolse opvang
  Buitenschoolse opvang (BSO) soms ook naschoolse opvang genoemd, sluit aan op de voorschoolse periode. Dit is professionele kinderopvang geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden
   
 • Voorziening voor gastouderopvang
  Een gastouder vangt kinderen bij hem/haar thuis op of komt bij u thuis. Het kind wordt in een huiselijke en kleinschalige omgeving opgevangen. Gastouderbureaus helpen u aan een gastouder.

Meer informatie