Onderwijs en kinderopvang

In Gouda zijn er veel mogelijkheden om de juiste school voor uw kind te vinden. Ook is er een ruime keuze aan peuterspeelzalen en kinderopvang.

 • Kinderopvang

  Kinderopvang In Gouda is een ruim aanbod van kinderopvang aanwezig. U kunt kiezen uit een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. De gemeente Gouda houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast stimuleert de gemeente dat als uw kind zich niet voldoende ontwikkelt hij of zij gebruik kan maken van de voorschoolse educatie. Spelenderwijs leert uw kind dan de achterstand in te halen. Hiervoor is een indicatie van het consultatiebureau nodig.

 • Basisscholen

  Basisscholen Wanneer kinderen vijf jaar zijn, zijn zij verplicht om naar de basisschool te gaan. In Gouda zijn verschillende soorten basisonderwijs: openbaar, rooms-katholiek, protestant-christelijk, gereformeerd, islamitisch of gebaseerd op een bepaalde onderwijsvisie zoals de vrije school.

 • Voortgezet onderwijs

  Voortgezet Onderwijs Steeds meer ouders vinden het ook belangrijk dat de sfeer van een school past bij dat wat ze zelf belangrijk vinden in hun opvoeding. Deze informatie kunt u vinden in de Informatiegids voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.

 • Speciaal voortgezet en basisonderwijs

  Speciaal onderwijs Er zijn kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, problemen met leren of gedragsproblemen hebben. Deze kinderen kunnen naar een speciale school. Gouda kent vier speciale basisscholen en drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

 • Beroepsonderwijs

  Beroepsonderwijs Het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) leidt op tot een groot aantal beroepen, variërend van bakker of slager tot administratief medewerker of medewerker in de zorg. Alle opleidingen combineren leren op school met leren in de praktijk. De verhouding tussen theorie en praktijk verschilt per opleiding. In Gouda zijn drie mbo-onderwijsinstellingen.

 • Scholen op de kaart

  Scholen op de kaart Wilt u meer inzicht in het aanbod en de kwaliteit van het Goudse onderwijs? Dat kan via ‘Scholen op de kaart’. Deze site biedt een zogenaamd Schoolkeuzevenster. Hierin is cijfermatige- en inhoudelijke informatie over de school te vinden. Zo kunt u de scholen met elkaar vergelijken.

 • Schoolvakanties

  Jeugd Een overzicht van de schoolvakanties voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen hebben de vrijheid een eigen vakantierooster op te stellen. Voor de juiste data kunt u daarom het beste contact opnemen met de school zelf.

 • Leerplicht

  Schoolkrijt Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, wanneer zij geen startkwalificatie heeft.