Leerlingenvervoer

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als ouder, voogd of verzorger van een leerling via de gemeente Gouda een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten van en naar school, dit noemen we leerlingenvervoer.

Beschrijving

In de gemeentelijke verordening is vastgelegd onder welke voorwaarden leerlingenvervoer wordt toegekend. Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.

Aanvragen, wijzigen of beëindigen leerlingenvervoer (via DigiD)

Via bovenstaande knop kunt u online leerlingenvervoer aanvragen, wijzigen of beëindigen. Wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor het volgende schooljaar? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. 

Als u vorig jaar uw aanvraag ook via het online formulier heeft gedaan, krijgt u de optie om de toen ingevulde gegevens weer te gebruiken voor de nieuwe aanvraag. U hoeft dan alleen de antwoorden te controleren, nieuwe vragen te beantwoorden en eventuele documenten te uploaden

Voorwaarden

De regeling leerlingenvervoer is ingewikkeld en uitgebreid. Daarom is het hier niet mogelijk om voor iedere situatie aan te geven of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wij houden het daarom op deze pagina bij de algemene richtlijnen.

Bij leerlingenvervoer bestaan de volgende soorten vervoersvergoedingen:

  • Kilometervergoeding voor een begeleider met de fiets, waarbij we maximaal twee ritten per dag vergoeden;
  • Vergoeding openbaar vervoer voor de leerling en eventueel een vergoeding openbaar vervoer voor een begeleider. Hierbij vergoeden we de volledige kosten van de goedkoopste manier van openbaar vervoer. Leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen krijgen alleen een vergoeding als zij vanwege hun handicap zijn aangewezen op een school buiten Gouda;
  • Ov-app. Een app voor op een smartphone, die mensen helpt die moeite hebben om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen;
  • Autokostenvergoeding, waarbij we maximaal twee ritten per dag vergoeden;
  • Aangepast vervoer (taxi)bus.

De hoogte van de kilometervergoedingen voor de fiets en de auto kunt u vinden in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Gouda 2015.

De afstand tussen de woning en school:

  • is meer dan 6 kilometer bij primair onderwijs (een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs)
  • er geldt geen minimale afstand voor leerlingen die primair of voortgezet onderwijs volgen en vanwege hun structurele fysieke, visuele, verstandelijke of psychische handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

De richting van de school:
We kennen alleen leerlingenvervoer toe als de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de gewenste richting gaat. Richting betekent: de godsdienstige, levensbeschouwelijke of openbare grondslag van een school. Niet onder richting valt: de onderwijskundige methode van een school, zoals Jenaplan- Dalton- of Montessori-onderwijs.

Kosten

Indien de leerling een basisschool bezoekt en u krijgt van de gemeente een vervoersvergoeding dan kan het zijn dat u een deel zelf moet betalen. Of u een drempelbedrag moet betalen is afhankelijk van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen van twee jaar voor het betreffende schooljaar. Indien uw inkomen hoger was dan een bepaalde grens dan dient u een drempelbedrag te betalen.

Voor het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende bedragen:

Voor dit schooljaar wordt uitgegaan van het gecorrigeerde verzamelinkomen 2018. De grens voor het drempelbedrag ligt op € 27.000,-. Indien uw (gezamenlijk) inkomen hoger was dan dit bedrag dient u een drempelbedrag te betalen van € 350,- (school binnen Gouda) of € 571,- (school buiten Gouda).