Melding calamiteiten jeugd

U kunt uw calamiteit (noodsituatie) op het gebied van Jeugd op twee plekken melden:

Bij de inspectiedienst

De jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling, of de Veilig Thuis organisatie meldt de calamiteit of het geweld binnen drie werkdagen bij de Inspectie Jeugdzorg. De Inspectie Jeugdzorg zal u in de regel verzoeken om een intern onderzoek te doen aan de hand van Handvatten voor onderzoek die zij hebben opgesteld (voor meer informatie; zie www.inspectiejeugdzorg.nl "Leidraad meldingen Jeugd".

Bij de gemeente Gouda

Wij vragen u tevens de calamiteit direct telefonisch te melden bij het piket calamiteiten jeugd van de gemeente Gouda telefoonnummer: 0182 - 58 8437. Het piket bepaalt welke vervolgstappen eventueel genomen worden.

Meer informatie over het melden van calamiteiten vindt u in onderstaande documenten: