Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • Advies bij opvoedproblemen
  • Begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • Pleegzorg
  • Hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • Wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • Hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging)

Met zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt voor het bieden van jeugdhulp. Ook werken er bij Sociaal Team Gouda professionele consulenten die samen met u kijken wat voor u de beste hulp is.

Alleen jeugdhulp van zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente Gouda, wordt vergoed.

Aanvragen jeugdhulp

Sociaal Team Gouda

Het Sociaal Team helpt u graag bij een hulpvraag. Een deskundige medewerker denkt met u mee en kan uw vragen beantwoorden. Is er meer hulp nodig? Dan maakt het Sociaal Team samen met u (en eventueel andere betrokkenen) een vervolgafspraak. Het Sociaal Team kan indien nodig samen met u een aanvraag voor Jeugdhulp doen bij de gemeente Gouda. Nadat uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u van de gemeente Gouda een beschikking.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts, medisch specialist of huisarts kan uw kind, behalve naar het Sociaal Team, ook direct doorverwijzen naar jeugdhulp. U ontvangt daarvoor een beschikking van de gemeente. Met de directe verwijzing kunt u vervolgens zelf contact opnemen met de jeugdhulpaanbieder. Deze organisatie moet dan wel een overeenkomst hebben met de gemeente Gouda. Op de Zorgkeuze Midden-Holland kunt u dit zien. Bent u verwezen naar een aanbieder zonder overeenkomst, dan kunt u het beste contact opnemen met het Sociaal Team.

Zorgkeuze Midden-Holland

Met behulp van de website Zorgkeuze Midden-Holland kunt u een zorgaanbieder vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen.

Ook kunt u hier informatie vinden over zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

U kunt ook kiezen uit jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (pgb).

Meer weten?

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden: