Jeugd & gezin

 • Onderwijs en kinderopvang

  Schoolkrijt In Gouda zijn er veel mogelijkheden om de juiste school voor uw kind te vinden. Ook is er een ruime keuze aan peuterspeelzalen en kinderopvang.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Peuter Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar jongeren, ouders en professionals terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG denkt mee, biedt ondersteuning en geeft advies als dat nodig is.

 • Jeugdhulp

  Jeugdhulp De gemeente is verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 • Speelplekken

  Speelplekken Speelplekken moeten veilig en duurzaam zijn en vooral veel speelplezier leveren. Om de speelplekken in Gouda aan deze eisen te laten voldoen, heeft de gemeente Gouda een aantal regels (richtlijnen) opgesteld. Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Melding speelplekken

  Wanneer er iets mis is met een speelplek in de stad kunt u dat bij de gemeente melden. Dit kan bijvoorbeeld om een kapot toestel gaan of wanneer u overlast heeft van mensen in de speeltuin.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer Onder bepaalde voorwaarden kunt u als ouder, voogd of verzorger van een leerling via de gemeente Gouda een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten van en naar school, dit noemen we leerlingenvervoer.

 • Kindpakket

  Kindpakket 2 Het kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Uw kind kan van alle voorzieningen gebruik maken, als u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorzieningen en vraag het kindpakket aan door op de link te klikken.