Geboorte, huwelijk & overlijden

Trouwen in Gouda, verklaring burgerlijke stand, naamsgebruik, persoonsgegevens, geboorte- en overlijden aangifte.

 • Geboorteaangifte

  Geboorte Wanneer er in uw gezin een kind geboren is, moet u dit binnen drie dagen na de geboorte melden bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

 • Erkennen (ongeboren) kind

  Geboorte huwelijk en overlijden Als u een kind wilt erkennen, dan doet u dit bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'.

 • Adoptie

  Adoptie Bij een adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. De gemeente krijgt deze informatie en verwerkt de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Trouwen of partnerschap

  Trouwfoto Gouda is een aantrekkelijke gemeente om in te trouwen.

 • Achternaamgebruik wijzigen

  Schrijven Wilt u na uw huwelijk of partnerregistratie met de achternaam van uw partner aangeschreven en aangesproken worden? Dan kunt u dat aangeven bij de gemeente. De gemeente verandert uw aanschrijfnaam, maar niet uw eigen achternaam. Gaat u scheiden? Dan kunt u na de scheiding uw eigen achternaam weer gebruiken.

 • Achternaam wijzigen

  Bij uw geboorte heeft u een bepaalde achternaam meegekregen. Als u deze wilt laten aanpassen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hier zijn strenge regels aan verbonden. De gemeente kan uw achternaam niet voor u wijzigen.

 • Voornaam wijzigen

  Bij uw geboorte heeft u één of meerdere voornamen gekregen. Deze kunt u niet zomaar laten aanpassen; een rechter bepaalt of een eventuele wijziging goedgekeurd wordt. De gemeente kan uw voornaam niet wijzigen.

 • Keuze achternaam kind

  Vergunningen en bewijzen Gehuwde ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen: die van de vader of van de moeder. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen in het gezin.

 • Echtscheiding

  Scheiden In geval van een echtscheiding spreekt de rechtbank (en dus niet de gemeente) de echtscheiding uit. Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden.

 • Overlijden aangifte

  Kruis Als er iemand is overleden moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. In veel gevallen doet een uitvaartondernemer de overlijdensaangifte, maar u kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen.