Melding riool en grondwater

Voor meldingen over het riool of grondwater kunt u een melding openbaar gebied maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u last heeft van stank van het riool, wateroverlast op straat ervaart of wanneer er bijvoorbeeld een putdeksel mist.

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

U kunt een melding doen over de riolering of grondwater als:

  • er wateroverlast is in uw woning. Laat eerst u eigen riolering controleren op verstoppingen door eventueel een loodgieter. Indien uw eigen riolering goed functioneert of er sprake is van wateroverlast op straat dan kunt u een melding maken. Meer informatie over het gemeentelijk onderhoud en wat u zelf kunt doen kunt u nalezen via Rioolonderhoud.
     
  • u op straat last heeft van stank van het riool. Als u in huis of tuin last heeft van rioollucht, kunt u hiervoor zelf uw sifon, stanksloten etc. controleren of een loodgieter inschakelen. Als u buiten op straat last heeft van rioollucht, kunt u dit melden bij de gemeente.
     
  • de (inspectie) putdeksel of het (kolk) rooster kapot of mist of als deze te hoog of te laag liggen.
     
  • het grondwater te hoog of te laag staat.

In Gouda staan ook verschillende rioolpompen en rioolgemalen. Als deze niet werken of stankoverlast geven kunt u ook een melding maken.

Verzoek voor een tijdelijke peilverlaging

Bent u aangesloten op een opgeboeid rioolstelsel en moet voor onderhoud het peil in het gemeentelijke riool omlaag? Dan kunt u hier een verzoek voor tijdelijke peilverlaging van het gemeentelijke riool indienen. 

Wilt u weten hoe het gemeentelijke rioolstelsel loopt dan kunt u dit inzien via de Rioolkaart.