Melding afval en vervuiling

Ziet u een kapotte ondergrondse container, rondslingerend afval op de openbare straat of grofvuil dat gedumpt is in openbaar gebied? U kunt dit aan ons doorgeven door een melding openbaar gebied te maken.

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

U kunt bijvoorbeeld een melding maken als:

  • de ondergrondse container vol of kapot is. Deze containers hebben allemaal een nummer. Om uw melding snel te behandelen willen we u vragen om het nummer van de ondergrondse container in de melding te vermelden.
  • een openbare prullenbak vol of kapot is.
  • er afval slingert over de openbare straat, stoep, in het water of door het groen.
  • de ophangring voor de PMD zakken kapot is.
  • grofvuil gedumpt is in het openbaar gebied (bijv. een matras).
  • afval verkeerd is aangeboden. Het afval is niet op de juiste inzameldag buitengezet.
  • afval niet is opgehaald. U heeft het afval wel op juiste inzameldag buiten gezet maar het is niet opgehaald.

Hondenpoep

Honden zijn leuke dieren, maar hondenpoep op straat is een grote bron van ergernis voor bewoners. Daarom geldt er in heel Gouda een opruimplicht. Lees hier meer over op de pagina Hondenpoep. Er worden binnen de gemeente geen verbodsborden voor honden geplaatst, uitzondering hierop zijn locaties aangewezen door BenW

Graffiti

De gemeente haalt alleen graffiti of beplakkingen van objecten die eigendom van de gemeente zijn. U kunt hiervoor een melding openbaar gebied maken. Als het mogelijk is, willen we ook graag een foto van de graffiti/ beplakking ontvangen. 

Aanvraag

U kunt een melding over afval of vervuiling aan ons doorgeven via bovenstaande blauwe knop: 'Melding openbaar gebied maken'.