Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u door chronische ziekte of een handicap veel medisch afval? Dan kunt u korting krijgen op de afvalstoffenheffing in de vorm van gratis restafval aanbiedingen. De korting die u krijgt heeft een waarde van maximaal 75 euro per huishouden.

Verzoek indienen

Stuur bijgaand aanvraagformulier ingevuld naar de gemeente samen met de verklaring van uw arts / medisch specialist. Of andere bewijzen (rekeningen) waaruit blijkt dat u veel medisch afval hebt. Let op; diabetes geeft geen medisch afval. Er is één aanvraag per huishouden mogelijk.

Stuur uw verzoek naar: afvalscheidenloont@gouda.nl of Gemeente Gouda, Afval scheiden Loont, postbus 1086, 2800 BB Gouda.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de tegemoetkoming medisch afval? Bel dan met de gemeente via tel. 14 0182.