Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan.

 • Bomen en groenonderhoud

  Boomcontroles Bomen en planten zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen. Bewoners kunnen, als zij dat willen, zelf ook de handen uit de mouwen steken.

 • Energie en klimaat

  Energie en Klimaat We hebben de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. We nemen zelf onze verantwoordelijkheid en stimuleren anderen om dat ook te doen.

 • Hondenpoep

  Hondenpoep Honden zijn leuke dieren, maar hondenpoep op straat is een grote bron van ergernis voor bewoners. Daarom geldt er in heel Gouda een opruimplicht.

 • Opschoonactie

  Opschoonactie Niet alleen uw huis, maar ook uw straat verdient wel eens een extra schoonmaakbeurt. Op elk moment in het jaar kunt u een opschoonactie organiseren en daarvoor een bijdrage in de kosten ontvangen.

 • Bodeminformatie

  Bodemkwaliteit Meer weten over de bodemkwaliteit in Gouda? Via de Atlas Midden-Holland kunt u online gratis kijken of er ooit een bodemonderzoek is uitgevoerd in het gebied en wat de resultaten zijn.