Subsidie samen aardgasvrij

Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, komen in aanmerking voor de subsidie samen aardgasvrij: een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,-. Vraag de subsidie via deze pagina online aan.

Beschrijving

Subsidie samen aardgasvrij aanvragen

Steeds meer mensen hebben door dat het slim is om aardgasvrij en energieneutraal te wonen. Evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Voor het comfort, voor het klimaat, voor de portemonnee en omdat het leuk is.

In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie. Sommige huiseigenaren gaan een stap verder, zij willen gezamenlijk met hun buren aan de slag. Dat komt goed uit, want in 2040 wil de gemeente aardgasvrij en CO2 neutraal zijn.

Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, komen in aanmerking voor een opstart subsidie van maximaal € 5.000,- . Dit noemen we de subsidie samen aardgasvrij. Denk hierbij aan initiatieven om tegelijk de spouwmuur te isoleren, in de hele straat de daken vol zonnepanelen te leggen of elkaar uit te dagen om zo min mogelijk energie te verbruiken. Vooraf is vaak een onderzoek nodig en een plan om stap voor stap aan de slag te gaan. De gemeente draagt daarom bij aan de proces en advieskosten. De opgedane lessen en ervaringen worden verwerkt in een Goudse Wijkaanpak om uiteindelijk alle buurten slim te verduurzamen.

U kunt alleen namens een stichting, vereniging of coöperatie subsidie aanvragen. Er zijn minimaal 5 initiatiefnemers en de straat of buurt heeft een omvang van minimaal 20 woningen.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

  • U stuurt een plan van aanpak (maximaal 5 A4-tjes) met daarin: omschrijving van het project, doel, aanpak, activiteiten, bereik en het verwachte resultaat.
  • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en bent u bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Bijvoorbeeld voor advies over de organisatie en de kosten.
  • De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld via Maak Gouda Duurzaam, ook wordt er mogelijk contact met u gezocht voor een interview, foto of vlog.
  • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag, met financiële administratie. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan en waar het geld aan is besteed. Zo helpt u anderen die ook samen stappen willen zetten richting aardgasvrij en CO2- neutraal wonen.
  • U kunt maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500 voor advieskosten en maximaal € 2.500 kosten voor organisatie, communicatie, advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging. 
  • Als in een buurt meerdere initiatiefnemers een aanvraag doen, kijkt u of samenwerking mogelijk is.
  • Als er meerdere aanvragen binnenkomen dan de beschikbare subsidiepot, selecteert de gemeente de aanvragen op basis van de haalbaarheid van het plan, de motivatie van de betrokken initiatiefnemers, de spreiding van de initiatieven over de stad, en het efficiënt gebruik van de middelen.

Wanneer moet ik de subsidie aanvragen?

U moet uw aanvraag voor 1 oktober indienen. Initiatiefnemers krijgen uiterlijk 1 november bericht of zij in aanmerking komen voor de subsidie. Bij voldoende belangstelling is de volgende aanvraagronde in het voorjaar van 2021.

Waar kan ik meer informatie over deze subsidie vinden?

Lees meer over de voorwaarden van de subsidie in de algemene subsidievoorwaarden ASV en in de subsidieregeling ‘Samen Aardgasvrij Gouda’.