Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen.

Moet ik altijd een opruimmiddel bij me hebben?

Ja. zodra u de straat opgaat met uw hond moet u een opruimmiddel bij u hebben. Zorg dat u altijd voldoende opruimmiddelen bij u heeft, ook als uw hond al een keer gepoept heeft. Heeft u geen opruimmiddel bij, dan kunt u een boete krijgen van 90 euro.

Moet ik de hondenpoep van mijn hond opruimen?

Ja. Het hondenbeleid stelt dat hondenpoep overal moet worden opgeruimd.

Waar kan ik de hondenpoep kwijt?

U kunt de hondenpoep in de hondenpoepbakken stoppen of in gewone afvalbakken (maar dan wel graag in een zakje).

Mag mijn hond loslopen in Gouda?

Nee, behalve op hondenlosloopplaatsen. Let op: ook bij loslopen blijft u verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond.

Waarom betaal ik hondenbelasting?

Volgens de wet is de gemeente vrij om de hondenbelasting te gebruiken voor andere zaken dan hondenbeleid. De gemeente gebruikt ongeveer de helft van de opbrengst van de hondenbelasting voor de uitvoering van maatregelen voor het hondenbeleid, zoals het plaatsen, legen en onderhouden van afvalbakken alsmede de kosten van toezicht en handhaving. De rest van de opbrengst gaat naar de algemene middelen.

Waarom is er geen katten- of paardenbelasting?

Volgens de (landelijke) Gemeentewet mag de gemeente wel belasting heffen op honden maar niet op bijvoorbeeld katten of andere huisdieren.

Mag mijn hond in de goot poepen?

De goot is vanzelfsprekend een goede locatie om uw hond te laten poepen. Maar ook voor de goot geldt dat hier de hondenpoep wel moet worden opgeruimd.

Wat kan ik doen als ik zie dat een hondenbezitter de poep van zijn hond niet opruimt?

U kunt de hondenbezitter aanspreken op zijn gedrag, er zijn tenslotte regels en de hondenbezitter is daarvan op de hoogte.

Waarom ruimt de gemeente de hondenpoep niet op?

De gemeente is van mening dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond. Met een poepzakje bijvoorbeeld. De gemeente heeft op plaatsen waar honden vaak worden uitgelaten extra afvalbakken geplaatst.

Krijg ik een boete als ik de poep van mijn hond niet opruim?

De toezichthouders van de gemeente controleren op naleving van de regels. Als u de poep niet opruimt, krijgt u een boete van 140 euro

Waar kan ik opruimmaterialen kopen?

Bij tuincentra, dierenspeciaalzaken en een aantal supermarkten kunt u van alles kopen waarmee u hondenpoep kunt opruimen. Zoals poepgrijpers, opruimzakjes, knijpers en diverse soorten opruimzakjes.

Gevaren van straatverontreiniging voor hondenpuppies

Via hondenuitwerpselen die op straat, in parken en plantsoenen blijven liggen, kan het voor honden dodelijke Canine Parvo virus verspreid worden. Het is een nogal ernstig virus, dat met name voor puppies dodelijk kan zijn en erg makkelijk wordt overgedragen via hondenpoep.

Moet ik de hondenpoep altijd opruimen?

De opruimplicht voor hondenpoep geldt in heel Gouda en voor iedere hondenbezitter.

In de praktijk wordt in twee situaties een uitzondering gemaakt:

1 Mensen met een lichamelijke beperking die gebruik maken van een hulphond

(Dat zijn honden die worden gehuurd van instanties als KNGF geleidehonden of Hulphond Nederland.)  Aanbevolen wordt om een kopie van de huurovereenkomst mee te nemen. Dit kan lastige discussie met opsporingsambtenaren voorkomen. Begeleiders van mindervalide mensen kunnen natuurlijk wel helpen om vervuiling door hondenpoep te voorkomen.

Als u lichamelijke beperkingen heeft maar u maakt geen gebruik maakt van een officiële hulphond, dan bent u in beginsel wel verplicht om de hondenpoep op te ruimen. U kunt daarvoor ook hulp van anderen vragen.

2 Moeilijk te bereiken plaatsen

Het kan natuurlijk  voorkomen dat een hond poept op een plaats waar je niet goed bij kunt, bijvoorbeeld in dicht struikgewas of langs de oever van  het water in het riet. In die situatie geldt gewoon de opruimplicht. In de praktijk wordt het niet beboet als je voor het opruimen zoveel moeite moet doen dat ieder weldenkend mens dit onredelijk zou vinden.

Waarom moeten hondenbezitters de hondenpoep opruimen en katten- en paardenbezitters de poep van hun dieren niet?

Feit is dat er veel vaker  bij de gemeente wordt geklaagd over hinder van honden dan over hinder van andere huisdieren. Ook in bewonersenquêtes scoort hinder van hondenpoep ieder jaar in de top drie. Blijkbaar vinden bewoners hondenpoep veel hinderlijker dan katten- of paardenpoep. Dat is ook niet vreemd. In de praktijk stappen mensen sneller in een hondendrol die niet goed zichtbaar in het gras ligt. Katten begraven hun poep. Er zijn veel minder paarden dan honden op straat en paardenpoep is vaak veel beter zichtbaar.

Er is voor de gemeente dan ook geen aanleiding om een opruimplicht voor katten- en paardenpoep in te stellen. Dat neemt overigens niet weg dat je van een katten- of paardeneigenaar mag verwachten dat hij alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om hinder te voorkomen.

Waar kan ik een afvalbak voor hondenpoep vinden?

De gemeente heeft geen afvalbakken speciaal voor hondenpoep. Hondenpoep kun je  kwijt in de afvalbakken voor zwerfafval. Deze staan onder meer op de losloopplaatsen en op een aantal andere plaatsen waar vaak honden worden uitgelaten. Dit kan betekenen dat je soms een stukje moet lopen om bij een afvalbak te komen.