Energie en klimaat

We hebben de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. We nemen zelf onze verantwoordelijkheid en stimuleren anderen om dat ook te doen.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gouda 2016 - 2019 is de leidraad om verduurzaming in Gouda actief op te pakken. Het daagt maatschappelijke partners, inwoners, bedrijven en de gemeente uit om aan de slag te gaan.

 

Energiezuinige woning via Duurzaam Bouwloket

Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam comfortabel huis op. Bewust omgaan met energie zorgt daarnaast voor minder vervuiling van het milieu en het bespaart kostbare grondstoffen.

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners zich bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom de woning. Om u hiermee te helpen is de gemeente Gouda een regionale samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. Via de onafhankelijke  website www.duurzaambouwloket.nl krijgen bewoners uit Gouda (en omgeving) gratis en professioneel informatie en advies over alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Via de helpdesk kunt u daarnaast  vrijblijvend vragen stellen en direct advies inwinnen.

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden bij uw woning op www.duurzaambouwloket.nl . Volg het Duurzaam Bouwloket op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste tips en nieuwtjes rondom Duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken. http://www.facebook.com/DuurzaamBouwloket.

Subsidies en Duurzaamheidslening

Op http://www.meermetminder.nl kunt u de landelijke subsidiemogelijkheden en voordelige leningsvormen vinden, om uw woning energiezuiniger te maken. Er is een landelijke lening mogelijk voor investeringen aan de woning, gericht op energiebesparing en het zelf opwekken van energie. Deze vindt u op: www.energiebespaarlening.nl

De gemeente Gouda heeft op dit moment geen subsidies en de duurzaamheidslening kan m.i.v 18 december 2014 niet meer worden aangevraagd.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid