Verzoek snoeien

Regelmatig snoeit de gemeente struiken en bosplantsoen. Door regelmatig snoeien blijft het groen vitaal, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere struiken meer ruimte en licht. Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Overhangende beplanting over het trottoir, fietspad of de weg wordt verwijderd.

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

Het is niet nodig om struiken en bosplantsoen in de stad elk jaar te snoeien. De gemeente snoeit struiken en bosplantsoen in principe eens per drie jaar. Hoe vaak er gesnoeid wordt hangt af van de leeftijd en het soort struik.

Broedseizoen

Struiken worden buiten het broedseizoen, tussen november en maart, gesnoeid. Als struiken door zacht winterweer al vroeg in de knop staan passen we de snoeiplannen daar uiteraard op aan. Soms is het vanwege veiligheid nodig te snoeien in het broedseizoen, maar ook dan houdt de gemeente rekening met broedende vogels.

Waar en wanneer

Kijk op de snoeikaart of en waar er bij u in de buurt dit jaar struiken gesnoeid worden. 
 

Aanvraag

Als u het idee heeft dat er iets gesnoeid moet worden in uw buurt dat vergeten is, dan kunt u dat melden via bovenstaande blauwe knop 'Melding openbaar gebied maken'.