Verzoek maaien

Binnen Gouda wordt in de groenstroken onderscheid gemaakt tussen bermen en gazon. Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten met maaien, dan kunt u dit melden via een melding openbaar gebied.

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

Bermen

Gouda staat in de zomer vol mooie bloemen. Toch moeten we maaien om de bermen bloemrijk te houden. Het maaien hiervan doen wij vanwege ecologisch beheer twee keer per jaar (in juni en september).

Het afgemaaide gras wordt weggehaald. De grond verarmt hierdoor omdat er geen voedingstoffen in de grond komen door het verteren van het maaisel. Door verarming van de grond krijgen we meer soorten bloemen en kruiden dat weer meer insecten, vogels en kleine zoogdieren aantrekt. Met dit ecologisch beheer wordt de biodiversiteit van de bermen in stand gehouden. 

Gazon

Een gazon wordt op beeld gemaaid, dit betekent dat de hoogte van het gras moet voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit. Maaisel blijft in principe achter op het gazon. Vervuiling door maaisel op straat of de stoep wordt opgeruimd. 

In Gouda is afgesproken hoe schoon en hoe netjes de groenvoorzieningen moeten zijn. We hebben afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras mag zijn van gazons en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Dat noemen we beeldkwaliteit. Het gaat hierbij niet zozeer om wat de aannemer doet, maar om het resultaat. Deze manier van onderhoud wordt ook wel ‘onderhoud op basis van beeldkwaliteit’ genoemd. In Gouda geldt beeldkwaliteit B (basis).

Stroken met bloembollen in het gazon worden vanaf begin mei mee gemaaid. De bollen van de uitgebloeide bloemen hebben dan weer voldoende voeding opgenomen voor volgend jaar.

Aanvraag

Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten, dan kunt u dit melden via bovenstaande blauwe knop 'Melding openbaar gebied maken'.