Monumentale bomen

Bomen zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. In het groenstructuurplan 2007 - 2015 ‘Gouda blijft groen’ is daarom als doel opgenomen dat bomen de kans krijgen om oud te worden. Monumentale bomen worden beschermd met een monumentale status.

Een boom kan in Gouda als monumentaal aangemerkt worden als deze minimaal 50 jaar oud is en een levensverwachting heeft van nog minimaal 10 jaar. Alle monumentale bomen in Gouda zijn vastgelegd in een lijst. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen particuliere en gemeentelijke monumentale bomen. Bij particuliere bomen is aanmelding door de eigenaar op vrijwillige basis.

Deze lijst wordt eens in de 5 jaar bijgewerkt. In september 2015 is de geactualiseerde lijst vastgesteld door burgemeester en wethouders. U kunt de bomen ook bekijken via de gis-viewer op een kaart van Gouda.

Voordelen monumentale status

De monumentale status heeft voordelen voor de eigenaar omdat de gemeente bijdraagt bij in de kosten voor onderhoud. Zoals snoeiwerk maar ook (preventief) onderzoek naar risico’s en ziektes van de boom. Een kapvergunning voor het rooien of ingrijpend snoeien van een monumentale boom wordt in principe niet verstrekt. Alleen als de boom onaanvaardbare risico’s oplevert, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een kapvergunning verleend. Zo zorgen we ervoor dat iedereen nog lang van de boom kan genieten.

Actualisatie lijst monumentale bomen

Heeft u een boom van 50 jaar of ouder in uw tuin? Dan komt deze mogelijk in aanmerking voor de monumentale status. Meld uw boom dan aan via monumentalebomen@gouda.nl of bel 14 0182. Bij de eerstvolgende actualisering van de monumentale bomenlijst kan uw boom dan worden opgenomen op de lijst.