Melding overlast bomen

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Toch kan het gebeuren dat u overlast ervaart door een boom. Daarvoor kunt u een melding openbaar gebied maken.

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

Het openbare gebied in de stad wordt intensief gebruikt. Door de beperkte ruimte kunnen overhangende takken en wortels (die straatstenen opdrukken) voor overlast zorgen. Als een boom overlast veroorzaakt, bekijken we of we dit kunnen oplossen door bijvoorbeeld te snoeien. U kunt een melding bij ons maken als u overlast ervaart door bijvoorbeeld:

  • Schade/ omgevallen boom
  • Schaduw
  • Boomwortels die asfalt of stenen/klinkers omhoog duwen
  • Overhangende takken
  • Vallend blad of (boom)vruchten

Terughoudend met kappen

Bomen in openbaar gebied worden niet zomaar gekapt op verzoek of vanwege een overlastmelding. Daarvoor wordt altijd de afweging gemaakt tussen het belang van de boom voor de omgeving en de mate van de overlast voor de melder. Overlast van bomen is vaak een gevolg van natuurlijke processen die nu eenmaal bij bomen horen, zoals het verlies van blad in het najaar en bloesem in het voorjaar. Dit is dan ook geen reden om een boom te kappen.

Boomcontroles

In Gouda worden alle bomen een keer in de drie jaar beoordeeld met de BoomVeiligheidsControle (afgekort BVC). Bekijk de pagina Boomcontroles voor meer informatie.

Als een boom onveilig blijkt te zijn en niet meer door onderhoudssnoei en/of begeleidingssnoei te handhaven is, dan wordt voor de boom een kapvergunning aangevraagd. De bomen worden in principe herplant op dezelfde locatie. Bij onvoldoende ruimte wordt geen nieuwe boom geplant.

Aanvraag

Wanneer een boom overlast veroorzaakt, dan kijken we of we dit kunnen oplossen door bijvoorbeeld te snoeien. Wilt u een melding maken van overlast door een boom? Doe dat via bovenstaande blauwe knop 'Melding openbaar gebied maken'.