Groenonderhoud

Vanaf 2018 voert De Heer land en water BV uit Polsbroek het regelmatig terugkerend onderhoud aan gazons, bermen en watergangen in Gouda uit.

Gazons
De gazons worden afhankelijk van het groeiseizoen en weersomstandigheden regelmatig gemaaid. Het gazongras wordt kort gehouden zodat andere planten of onkruid geen kans krijgen om zich in het gazon te vestigen. Dit houdt in dat in de groeiperiode vaker gemaaid wordt dan in het najaar waarin er minder groei is.

Planning: De verwachte startdatum is half maart en de maaiperiode loopt tot eind oktober 2019.

grasmaaier

Onderhoud bermen
De meeste bermen in Gouda worden twee keer gemaaid maar er zijn ook gebieden die één of drie keer worden gemaaid. Dit is vooraf door de gemeente bepaald en is afhankelijk van de locatie, ecologie en veiligheid.

Het gemaaide gras wordt niet meteen opgeruimd maar blijft 5 à 10 dagen liggen zodat het vrijkomende zaad de mogelijkheid krijgt om op de bodem achter te blijven. Hierdoor ontstaan bloemrijke bermen die een grote aantrekkingskracht hebben voor vlinders en andere insecten.

Daarnaast wordt er langs drukkere wegen een strook van twee meter breed aan weerszijden van de weg meerdere keren per jaar gemaaid. Deze maaibeurt wordt toegepast om de veiligheid van het wegverkeer te waarborgen.

Planning: De uitvoering vindt plaats van 15 juni tot 30 juli 2019. In het najaar wordt er gemaaid in de periode van 1 september tot 15 oktober 2019.

Onderhoud van watergangen en vijvers
Het onderhoud van watergangen en vijvers wordt uitgevoerd vanaf de oever met een kraan of tractor. Vanaf het water gebeurt dit met speciale maaiboten. Eventueel wordt er in fases schoongemaakt zodat flora en fauna optimale overlevingskansen hebben. Het vrijkomende materiaal blijft enige tijd aan de kant liggen. Dit is vooral bedoeld om de amfibieën en andere dieren de kans te geven om terug te keren in het water.

Planning: 1 september t/m 15 oktober 2019.

Maaiboot