Groen Moet Je Doen!

Ziet u liever kleurig en fleurig groen in plaats van het standaard gemeenteplantsoen? En wilt u samen met uw buren de handen uit de mouwen steken? Dan kan! In Gouda hebben we de Groen Moet Je Doen-regeling. Een regeling die uw groene initiatief ondersteunt. Want groene buurtinitiatieven brengen sfeer en betrokkenheid in de buurt, en zijn goed voor dieren als vlinders en vogels. En een groene stad is goed voor ons allemaal.

Natuurlijk blijft het groen openbaar gebied. Maar u mag samen met uw buurtgenoten beslissen over hoe het gebied wordt ingericht en welke bloemen en planten u daarvoor gebruikt. U kunt zelfs een moestuin aanleggen!

Er is veel mogelijk

De meest voorkomende initiatieven binnen Groen Moet Je Doen zijn:

  • Boomspiegels (het stukje grond direct rondom de boom) opnieuw inrichten en onderhouden met bijvoorbeeld bloemen, planten of lage struikjes.
  • Bestaande groenvakken opnieuw inrichten en onderhouden met gevarieerder en fleuriger plantmateriaal.
  • Bestaande groenvakken omvormen tot een gezamenlijke buurtmoestuin.

U zult het initiatief wel eerst moeten voorleggen aan de gemeente. Iedere wijk is immers anders, dus wordt per locatie gekeken wat wel en wat niet kan. Zo moet de gemeente nog wel het onderhoud rondom uw initiatief goed kunnen uitvoeren. En het onderhoud aan bomen blijft bijvoorbeeld om veiligheidsredenen altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook groen dat onderdeel is van de ecologische zone is in principe uitgesloten van Groen Moet Je Doen. Dit zijn bijvoorbeeld de bloemrijke bermen langs de hoofdwegen. 

Zó werkt het

  1. Zorg voor steun voor uw idee én voor enthousiaste medetuiniers in uw buurt. Het is natuurlijk niet  de bedoeling dat mensen privé(moes)tuinen in het openbaar groen aanleggen. 
  2. Neem daarna contact op met de gemeente om uw initiatief toe te lichten en afspraken te maken over de uitvoering. Er wordt een overeenkomst (met tekening) opgesteld zodat iedereen weet wie wat doet.
  3. Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u eenmalig een financiële vergoeding van €15,- per vierkante meter, met een maximum van € 600,- per initiatief. U moet dat bedrag natuurlijk wel gebruiken voor de aanschaf van plantmateriaal, grond, meststof e.d.
  4. Bij het groen dat u in beheer neemt, leggen we een speciale tegel. Aannemers in het openbaar gebied herkennen het stuk groen dan als buurttuin en zullen het ongemoeid laten. 

Wilt u een moestuin aanleggen met buurtgenoten? Dan laten we eerst onderzoeken of de grond milieutechnisch geschikt is als moestuin. 

Meedoen?

Beginnen uw groene vingers al te kriebelen? Vul dan het aanmeldformulier in. Bellen of mailen kan natuurlijk ook, via het Klant Contact Centrum van gemeente Gouda via tel. 140182 of groenmoetjedoen@gouda.nl. Geef daarbij aan wat u (liefst samen met uw buren) van plan bent. Samen bekijken we dan de mogelijkheden en onder welke voorwaarden u aan de slag kunt met Groen Moet Je Doen!

Tips, advies of inspiratie nodig?

Op www.maakgoudaduurzaam.nl vindt u volop groene inspiratie én een actuele agenda van alle groenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld cursussen. Loop ook eens binnen bij infocentrum Heempad (Bloemendaalseweg); iedere eerste zondag van de maand is er inloopmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze inloopmiddag wordt ook gratis tuinadvies gegeven. Verder heeft IVN Natuureducatie veel ervaring op het gebied van groeninitiatieven door bewoners:  https://www.ivn.nl/groendichterbij.