Groen moet je doen!

Regelmatig vragen enthousiaste bewoners ons naar de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met het gemeentegroen in de buurt. Standaard gemeenteplantsoen kan plaats maken voor kleurig en fleurig groen, als bewoners dat willen en zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Het groen blijft wel openbaar gebied.

U wilt bijvoorbeeld een sfeervol rozenperk in de straat, een kleurrijke boomspiegel* of een gezamenlijke moestuin opzetten met een stel buurtbewoners. Met Groen-Moet-Je-Doen is dit mogelijk, als er voldoende draagvlak in uw buurt is voor uw plan.
U bepaalt, in overleg met de gemeente, de inrichting en zorgt zelf voor medewerking in uw buurt. Na afsluiten van een Groen-moet-je-doen contract kunt u aan de slag. Zo komt uw buurt tot bloei!

Wat is er mogelijk:

De meest voorkomende mogelijkheden zijn:

  • het inplanten en onderhouden van boomspiegels met bijvoorbeeld bollen en vaste planten.
  • bestaande heestervakken onderhouden, en eventueel opnieuw inrichten met gevarieerder en fleuriger plantmateriaal.
  • het rooien van de oude beplanting, het aanvullen van grond en het planten van bijvoorbeeld bollen, vaste planten en sierheesters.
  • bestaande heestervakken omvormen tot een gezamenlijk moestuin.

Wat is er niet mogelijk:

  • het onderhoud aan bomen, ook als deze in een Groen-Moet-Je-Doen project staan.
  • het omvormen van gazons naar beplanting (heester, vaste planten, eenjarigen) is niet mogelijk.
  • het plaatsen van nieuwe plantenbakken.

Een moestuin beginnen, hoe doe ik dat?

Zorg voor enthousiaste mede(moes)tuiniers in uw buurt! Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen privé-(moes)tuinen in het openbaar groen gaan maken. In principe gaat de procedure verder net zoals bij andere Groen-moet-je-doen projecten. Als u kunt laten zien dat u medewerking uit de buurt heeft én een aantal medetuiniers, dan laat de gemeente Gouda onderzoeken of de grond  milieutechnisch geschikt is als moestuin. Als dat het geval is kunt u samen aan de slag met Groen-moet-je-doen.

Afspraken

De afspraken tussen de initiatiefnemers en de gemeente over het stukje dat in beheer wordt genomen, nemen wij op  in een overeenkomst en op een tekening, zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet. Na ondertekening van het contract ontvang(en)t de deelnemer(s) eenmalig een financiële vergoeding van €12,50 per vierkante meter met een maximum van € 500,- per initiatief. Dit bedrag moet u dan natuurlijk wel gebruiken  voor de aanschaf van plantmateriaal, grond, meststof e.d. Het groen dat bewoners in beheer nemen, herkent u aan een speciale tegel. Hieraan zien de aannemers die in het openbaar gebied werken, dat dit stuk in onderhoud is bij bewoners en dat zij niets hoeven te doen.

Meedoen?

Beginnen uw groene vingers te kriebelen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van gemeente Gouda via telefoonnummer 140182 en geef aan wat u (liefst samen met uw buren) van plan bent. Als u voldoende medetuinders heeft en de overeenkomst heeft ondertekend dan kunt u direct aan de slag!

* De boomspiegel is het stukje grond direct rondom de boom.