Geboorteboom

Een eigen geboorteboom voor uw (klein)kind? Gouda heeft er onlangs voor gekozen een stuk grond in de Oostpolder aan te wijzen waar het Gouds geboortebos kan worden aangeplant. Een geboorteboom wordt vaak gezien als teken van levenskracht en drukt voor ons ook symbolisch uit dat elk kind in een gezonde groene wereld moet kunnen opgroeien. 

Beschrijving

Geboorteboom aanvragen

Goudse baby’s

Als u net ouder(s) geworden bent van een in Gouda geboren kindje, én inwoner van Gouda bent, dan kunt u een boom laten planten. Ook grootouders en vrienden kunnen hieraan meedoen. Elk jaar tussen 1 september en 31 augustus kunnen (groot)ouders een verzoek hiervoor indienen. De bomen worden in oktober geplant tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

Voorwaarden

  • De ouder(s) van de baby wonen in Gouda;
  • U kunt zich pas aanmelden als de baby is geboren; vooraf reserveren is niet mogelijk;
  • Ouders moeten toestemming geven, indien de boom niet door de ouders aangevraagd wordt;
  • Er kan één boom per kind worden aangevraagd;
  • De gemeente bepaalt de plaats van de boom in het Gouds geboortebos;
  • Het Gouds geboortebos is vrij toegankelijk voor iedereen;
  • Er worden alleen bomen geplant voor kinderen die geboren zijn tussen de vorige en huidige aanplantdatum.

Kosten

De aanmeldingen voor (klein)kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kunnen nu worden ingediend. Voor het planten en het onderhouden van de boom vraagt de gemeente een eenmalige bijdrage van € 45,-. U kunt kiezen uit 4 boomsoorten. Per negen bomen plaatsen we een bordje met de namen van de kinderen erop. 

Bijzonderheden

Loting

Elk jaar plant de gemeente negen bomen. Wanneer we meer aanmeldingen binnenkrijgen, verloten we de geboortebomen. De geselecteerde (groot)ouders ontvangen in september bericht.