Boomcontroles

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een hoge grondwaterstand kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

In Gouda worden alle bomen een keer in de drie jaar beoordeeld met de BoomVeiligheidsControle (afgekort BVC). Bomen langs doorgaande wegen worden jaarlijks geïnspecteerd. Werkzaamheden die hieruit voort komen zijn: onderhoudssnoei (bijvoorbeeld het verwijderen van dood hout) en snoeien ten behoeve van de stabiliteit en begeleidingssnoei, zoals bijvoorbeeld het opkronen in verband met de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de inspectie. Kijk op de snoeikaart in welk jaar een boom aan de beurt is. 

Mocht vanuit de BVC blijken dat de bomen onveilig zijn geworden en niet meer door onderhoudssnoei en/of begeleidingssnoei zijn te handhaven, dan wordt voor de boom een kapvergunning aangevraagd. De bomen worden in principe herplant op dezelfde locatie. Bij onvoldoende ruimte wordt geen nieuwe boom geplant.

Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is de controle nodig en eventueel ingrijpen. In de wijken gebeurt de controle eenmaal per drie jaar en langs doorgaande wegen eenmaal per jaar.

Ervaart u overlast van bomen? U kunt hiervoor een melding maken. Bekijk Melding overlast bomen.