Boomcontroles

De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen die in plantsoenen en parken staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten, lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken, takken of zelfs de gehele boom kan doodgaan.

Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is de controle nodig en eventueel ingrijpen. In de wijken gebeurt de controle eenmaal per drie jaar en langs doorgaande wegen eenmaal per jaar.

Veiligheidsrisico

Bij de laatste controle zijn 200 bomen gevonden die een veiligheidsrisico vormen en daarom gekapt moeten worden. Tevens wordt bij de controles gekeken naar het beheer. Vanuit beheeroogpunt zijn 16 bomen door vakspecialisten aangemerkt om te rooien. Deze bomen hebben bijvoorbeeld geen toekomstperspectief of concurreren met andere bomen. De bomen worden in principe herplant op dezelfde locatie. Voor een deel wordt geen herplantplicht opgelegd vanwege ruimtegebrek. 

Waar worden bomen gekapt?

U kunt de locaties bekijken via de kaart met de te rooien bomen (Gis-Viewer). Dit is een interactieve online kaart.