Bomen en groenonderhoud

Bomen en planten zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen. Bewoners kunnen, als zij dat willen, zelf ook de handen uit de mouwen steken.

 • Boomcontroles

  Boomcontroles De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een hoge grondwaterstand kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

 • Melding overlast bomen

  De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Toch kan het gebeuren dat u overlast ervaart door een boom. Daarvoor kunt u een melding openbaar gebied maken.

 • Melding zieke boom of plant

  Ziekten en plagen bij bomen zijn een natuurlijk verschijnsel. Denk aan virussen, bacteriën of insecten. Sommige ziektes kunnen dodelijk zijn voor de boom. U kunt een zieke boom of plant melden via een melding openbaar gebied.

 • Monumentale bomen

  Monumentale bomen Bomen zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. In het groenstructuurplan ‘Gouda blijft groen’ is daarom als doel opgenomen dat bomen de kans krijgen om oud te worden. Monumentale bomen worden beschermd met een monumentale status.

 • Groen moet je doen

  Natuur en milieu Ziet u liever kleurig en fleurig groen in plaats van het standaard gemeenteplantsoen? En wilt u samen met uw buren de handen uit de mouwen steken? Dan kan! In Gouda hebben we de Groen-moet-je doen-regeling. Een regeling die uw groene initiatief ondersteunt. Want groene buurtinitiatieven brengen sfeer en betrokkenheid in de buurt, en zijn goed voor dieren als vlinders en vogels. En een groene stad is goed voor ons allemaal.

 • Geveltuin

  Een geveltuin is een smalle strook planten langs de gevel, muur of schutting van uw woning. Als u daar één of meerdere planten neerzet krijgt u direct een heel andere sfeer en haalt u de natuur de stad in.

 • Melding Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop: een snel groeiende plant die voor veel ellende kan zorgen. De plant is op verschillende plekken in de stad aangetroffen, zowel in openbaar gebied als in particuliere tuinen.

 • Verzoek snoeien

  Regelmatig snoeit de gemeente struiken en bosplantsoen. Door regelmatig snoeien blijft het groen vitaal, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere struiken meer ruimte en licht. Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Overhangende beplanting over het trottoir, fietspad of de weg wordt verwijderd.

 • Verzoek maaien

  Binnen Gouda wordt in de groenstroken onderscheid gemaakt tussen bermen en gazon. Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten met maaien, dan kunt u dit melden via een Melding openbaar gebied.

 • Geboorteboom

  Een eigen geboorteboom voor uw (klein)kind? Dat kan in het Gouds geboortebos in de Oostpolder. Een geboorteboom wordt vaak gezien als teken van levenskracht en drukt voor ons ook symbolisch uit dat elk kind in een gezonde groene wereld moet kunnen opgroeien.