Bodeminformatie

Meer weten over de bodemkwaliteit in Gouda? Via de Atlas Midden-Holland kunt u online gratis kijken of er ooit een bodemonderzoek is uitgevoerd in het gebied en wat de resultaten zijn.

De Atlas vervangt de (betaalde) Bodembalie. U vindt er onder andere alle bodemonderzoeksrapporten die in ons bezit zijn en de bodemkwaliteitskaart.

Gouda vindt het belangrijk dat milieu-informatie toegankelijk is. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor ons de milieutaken uit en zet met het publiceren van deze Atlas een grote stap in het openbaar maken van milieugegevens in onze regio. De ODMH zal de website nog verder uitbreiden met andere milieu-onderwerpen, zoals geluid en informatie over bedrijven.

Kijk voor de Atlas op www.odmh.nl/atlas.