Actieplan geluid - richtlijn omgevingslawaai Gouda 2018-2023

Met dit plan geeft de gemeente Gouda invulling aan de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die zich richt op de evaluatie en beheersing van de geluidsbelasting waaraan woningen (mensen) worden blootgesteld.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Actieplan geluid - richtlijn omgevingslawaai Gouda 2018-2023 pdf, 3MB