Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan.

 • Bomen en groenonderhoud

  Boomcontroles Bomen en planten zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen. Bewoners kunnen, als zij dat willen, zelf ook de handen uit de mouwen steken.

 • Grijs-wordt-groen-idee

  grijswordtgroen 80x80 Wilt u meer groen en minder grijs in uw wijk? Kijkt u liever uit op groen dan op steen? Dien uw idee voor het groener maken van uw buurt makkelijk en snel bij de gemeente in.

 • Energie en klimaat

  Energie en Klimaat We hebben de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. We nemen zelf onze verantwoordelijkheid en stimuleren anderen om dat ook te doen.

 • Hondenpoep

  Hondenpoep Honden zijn leuke dieren, maar hondenpoep op straat is een grote bron van ergernis voor bewoners. Daarom geldt er in heel Gouda een opruimplicht.

 • Bodeminformatie

  Bodemkwaliteit Meer weten over de bodemkwaliteit in Gouda? Via de Atlas Midden-Holland kunt u online gratis kijken of er ooit een bodemonderzoek is uitgevoerd in het gebied en wat de resultaten zijn.

 • Subsidie samen aardgasvrij

  Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, komen in aanmerking voor de subsidie samen aardgasvrij: een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,-. Vraag de subsidie via deze pagina online aan.

 • Subsidie energiezuinig maken woning

  Sinds kort is er in Gouda geld beschikbaar (subsidie) voor bewoners die maatregelen willen nemen om hun koopwoning energiezuinig te maken. Het gaat bijvoorbeeld om verduurzamen van de woning, verlagen van de energierekening en verminderen van de CO²-uitstoot.

 • Melding dieren

  Bij de gemeente kunt u een melding maken wanneer u overlast heeft van bepaalde dieren. Denk bijvoorbeeld aan een zwanennest, de eikenprocessierups of overlast van ratten en muizen.

 • Melding vies water

  Heeft u last van stank van het water uit de sloot of gracht? Of is het water van slechte kwaliteit? Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten, grachten en plassen en bewaakt het waterpeil.

 • Melding waterplanten

  Het onderhoud van het water in onze stad bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten. Ziet u bijvoorbeeld dichtgegroeid riet in de sloot wat de doorstroming van het water kan tegenhouden? Dan kunt u een melding openbaar gebied maken.

 • Melding ondiep water (baggeren)

  Het onderhoud van het water in onze stad bestaat onder andere uit baggeren van sloten en vijvers. Wilt u ondiep water bij ons melden? Dan kunt u een melding openbaar gebied maken.

 • Maak Gouda Duurzaam

  Maak Gouda Duurzaam 80x80 In Gouda zijn veel bedrijven, organisaties, (sport)verenigingen, scholen, kerken en inwoners actief op het gebied van duurzaamheid. Elk op zijn eigen manier. Al die initiatieven kunnen elkaar helpen en versterken. Zodat ze nog meer impact hebben, en een duurzame toekomst nog sneller dichterbij komt.

 • Gratis tuinadvies

  tuinambassadeurs Wilt u uw tuin vergroenen en digitaal advies ontvangen van deskundige tuinambassadeurs? Deze ex-hoveniers en zeer ervaren tuiniers adviseren graag! Het advies is gratis.

 • Gratis energie-advies

  Energiecoach De gemeente Gouda helpt u graag bij vragen over hoe u uw huis beter kunt isoleren, energie kunt besparen of comfortabeler kunt wonen. Maak een afspraak voor gratis energie-advies.

 • Actieplan geluid - richtlijn omgevingslawaai Gouda 2018-2023

  pdf, 3MB

  Huis van de Stad - john -85 pixels Met dit plan geeft de gemeente Gouda invulling aan de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die zich richt op de evaluatie en beheersing van de geluidsbelasting waaraan woningen (mensen) worden blootgesteld.