Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan.

 • Bomen en groenonderhoud

  Boomcontroles Bomen en planten zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen. Bewoners kunnen, als zij dat willen, zelf ook de handen uit de mouwen steken.

 • Grijs-wordt-groen-idee

  grijswordtgroen 80x80 Wilt u meer groen en minder grijs in uw wijk? Kijkt u liever uit op groen dan op steen? Dien uw idee voor het groener maken van uw buurt makkelijk en snel bij de gemeente in.

 • Energie en klimaat

  Energie en Klimaat We hebben de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. We nemen zelf onze verantwoordelijkheid en stimuleren anderen om dat ook te doen.

 • Hondenpoep

  Hondenpoep Honden zijn leuke dieren, maar hondenpoep op straat is een grote bron van ergernis voor bewoners. Daarom geldt er in heel Gouda een opruimplicht.

 • Bodeminformatie

  Bodemkwaliteit Meer weten over de bodemkwaliteit in Gouda? Via de Atlas Midden-Holland kunt u online gratis kijken of er ooit een bodemonderzoek is uitgevoerd in het gebied en wat de resultaten zijn.

 • Maak Gouda Duurzaam

  Maak Gouda Duurzaam 80x80 In Gouda zijn veel bedrijven, organisaties, (sport)verenigingen, scholen, kerken en inwoners actief op het gebied van duurzaamheid. Elk op zijn eigen manier. Al die initiatieven kunnen elkaar helpen en versterken. Zodat ze nog meer impact hebben, en een duurzame toekomst nog sneller dichterbij komt.

 • Actieplan geluid - richtlijn omgevingslawaai Gouda 2018-2023

  pdf, 3MB

  Huis van de Stad - john -85 pixels Met dit plan geeft de gemeente Gouda invulling aan de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die zich richt op de evaluatie en beheersing van de geluidsbelasting waaraan woningen (mensen) worden blootgesteld.