Wat gooien we weg?

Gouds afval

Inwoners van Gouda gooien nu nog jaarlijks 15 miljoen kg restafval weg. Daar zit 12 miljoen kg aan recyclebare materialen tussen, zoals gft (groente- fruit- en tuinafval), plastic, papier, glas en textiel. Dat is zonde en kost u zelfs geld.

48% van het totale Goudse huishoudelijk afval wordt nu keurig gescheiden, maar dat kan dus nog veel beter.

Miljoenen kilo's minder restafval

We gaan met alle Gouwenaars proberen om in 2020 de hoeveelheid restafval terug te brengen van 200 kg naar 100 kg per inwoner. We scheiden dan 75% van al het totale afval en hebben 8.000.000 kg minder restafval!

Wat gooien we weg?

Nu gooien we per Gouwenaar per week nog 4 kg ongescheiden restafval weg. Dit bestaat in een jaar uit:

Visual

Hierbij valt op dat jaarlijks nog 75 kg gft, 23 kg papier en 36 kg plastic, blik-en drankkartons ongescheiden in het restafval zit. Dat is samen al meer dan de helft. Dit komt in de verbrandingsoven terecht en is niet meer te gebruiken.

Wist u dat dit ook nog eens onnodig veel geld kost? En dat u dat zelf betaalt aan de gemeente via de afvalstoffenheffing?

Gescheiden gft, papier, plastic, glas, textiel enz. kunnen we opnieuw gebruiken en als grondstof inzetten voor nieuwe producten. Zo wordt in Gouda gerecycled plastic gebruikt bij het duurzaam vervangen van beschoeiingen in de oevers van de sloten.