Waardevolle bewonerstips

De inloopavonden over ‘Afval scheiden loont’ hebben waardevolle tips en suggesties van bewoners opgeleverd. Deze worden de komende maanden zoveel mogelijk in de plannen voor een nieuw afvalbeleid verwerkt. Nog voor de zomer is er een voorstel klaar voor de gemeenteraad.

De afgelopen weken zijn er op vier locaties in Gouda inloopavonden geweest om de inwoners te informeren over de plannen voor ‘Afval scheiden loont’. Deze werden redelijk goed bezocht door Gouwenaars die benieuwd zijn naar de plannen en graag hun vragen, ideeën en suggesties kwijt wilden.

Goed idee

Het idee van ‘Afval scheiden loont’ is dat u minder gaat betalen als u huishoudelijk afval beter scheidt. De mensen die de inloopavonden bezochten, vonden dit een goed idee, maar brachten wel aandachtspunten naar voren. Zo zijn er in de binnenstad bijvoorbeeld te weinig en te kleine gft-containers.

Daarnaast is de wens om ondergrondse containers te kunnen gebruiken, ook als deze wat verder weg liggen in plaats vuilniszakken aan de straat te zetten. Bewoners van laagbouwwoningen willen graag kunnen kiezen voor een kleinere container. In wijken met veel hoogbouw zijn er vragen over de mogelijke stijging van zwerfafval. Hoe wordt dit aangepakt en hoe kan de sociale controle worden verbeterd?

Plastic

Het apart inzamelen van plastic bleek op alle locaties een aandachtspunt: de een heeft geen ruimte om de zakken in huis te bewaren, de ander wil er graag een extra container voor. Bewoners van hoogbouwwoningen pleiten voor het wekelijks ophalen van plastic afval en voor goede voorzieningen bij winkelcentra.

Geld besparen

Alle opmerkingen nemen we zoveel mogelijk mee in de plannen voor een nieuw afvalbeleid. In juni zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Doel is dat we de berg restafval flink kleiner maken. Dat kan door afval beter te scheiden. Meer dan de helft van het huidige restafval bestaat namelijk uit stoffen die heel goed te recyclen zijn. Denk aan papier, glas, plastic, drankkartons en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Dat levert allerlei grondstoffen op voor nieuwe producten. U werkt zo mee aan een duurzame stad en het scheelt in uw portemonnee.

afval