Afval scheiden loont

Sinds 1 januari 2018 is ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start gegaan. Het is een methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. De resultaten in het eerste half jaar van 2018 zijn positief: bijna een halvering van de hoeveelheid restafval en veel meer gescheiden afval. Een mooi resultaat.

CycluslogoWie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt betaalt nu minder. Duurzaamheidswethouder Hilde Niezen: “Deze stap is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en de portemonnee van diegenen die hun afval goed scheiden.”

Hoe werkt ’Afval scheiden Loont’?

Goudse inwoners scheidden in 2016 nog maar 48% van het afval en bieden nu gemiddeld 200 kilo restafval per inwoner per jaar aan. Het landelijke doel is 100 kilo in 2020, maar op basis van de goede resultaten halen we dit al eerder.

Om het scheiden van afval te stimuleren is de afvalstoffenheffing verlaagd en betalen Gouwenaars een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval. Het aanbieden van gescheiden afval (oa. groente- en tuinafval, papier, glas en plastic/metalen verpakkingsmateriaal) wordt betaald uit de vaste heffing.

Om het scheiden van plastic aantrekkelijker en makkelijker te maken, wordt het wekelijks opgehaald. Ook blik en drankenkartons kunt u tegenwoordig bij dit plastic afval doen. Door afval beter te scheiden ontstaat er minder restafval en kan iedereen geld besparen.

Blijft u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Cyclus.

Tarieven

Afval scheiden     Kosten aanbieden
Papier en karton

Gratis

Groente- en tuinafval

Gratis

Plastic, blik en drankenkartons

Gratis

Glas

Gratis

Textiel

Gratis

Batterijen

Gratis

Elektrische apparaten

Gratis

Spullen naar kringloopwinkel

Gratis

 

Restafval Kosten aanbieden
Kleine grijze container (140 liter)

 € 3,50 per keer

Grote grijze container (240 liter)

 € 6,00 per keer

Betaalde restafval zak binnenstad (30 liter)

 € 0,75 per zak

Betaalde restafval zak binnenstad (60 liter)

 € 1,50 per zak

Ondergrondse container inworp (60 liter)

 € 1,50 per keer

Ondergrondse container inworp (30 liter)

 € 0,75 per keer

 

Situatie 2018 (overgangsjaar) – 10 euro

Vanwege de verwachte besparingen door het nieuwe systeem, verlagen we de afvalstoffenheffing in het overgangsjaar al met 10 euro. Dit komt neer op een afvalstoffenheffing voor 1-persoonshuishouden: € 259 en meerpersoons: € 326.

Afvalstoffenheffing 2019

Vanaf 2019 bestaat de afvalstoffenheffing uit een bedrag van € 209 en een variabel deel. Het variabele deel bepaalt u zelf. Zo heeft iedereen persoonlijk invloed op de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing.

Grijze en ondergrondse containers

Het variabele deel van 2019 is gebaseerd op het aantal keren dat u de grijze container in het jaar ervoor (2018) aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. In 2018 wordt alléén geteld. Bij de afvalstoffenheffing van 2019 wordt dit aantal aanbiedingen/inworpen vermenigvuldigd met de prijs.

Grijze container
Voor een grijze container geldt: een vast bedrag van € 209 + aantal keer legen in 2018 x prijs
(kleine 140 liter container: € 3,50 per keer, grote 240 liter container: € 6,00 per keer)

Ondergrondse container
Voor een ondergrondse container geldt: een vast bedrag van € 209 + aantal inworpen in 2018 x prijs
(kleine 30 liter inworpopening: € 0,75 per inworp, grote 60 liter inworpopening: € 1,50 per inworp).

Gele restafval zakken (binnenstad)

Gebruikt u betaalde gele zakken? Het variabele deel bestaat uit de kosten van de gele zakken die u in 2019 gebruikt (en dus moet kopen).

De afvalstoffenheffing 2019 is dan: een vast bedrag van € 209 + de kosten voor de aankoop van de zakken die u al zelf betaalt (kleine 30 liter zak: € 0,75 per stuk, grote 60 liter zak: € 1,50 per stuk).

U kunt hier een aantal rekenvoorbeelden bekijken. De tarieven vindt u in de tarieventabel.

Binnenstadbewoners

Voor binnenstadbewoners die hun afvalzakken op straat zetten: dat kan alleen nog met speciale restafvalzakken. Deze moet u apart kopen en zijn duurder dan gewone zakken. Zo betalen inwoners van de binnenstad ook mee: € 0,75 voor een kleine zak van 30 liter of € 1,50 voor een grote zak van 60 liter. Gewone grijze vuilniszakken kunt u dan in de binnenstad niet meer gebruiken om op straat aan te bieden. Deze kunnen nog wel in ondergrondse containers gebruikt worden, omdat daar al meebetaald wordt per inworp.

Het is ook mogelijk om uw restafval met een afvalpas aan te bieden in een ondergrondse container. Hiervoor kunt u een gewone vuilniszak gebruiken. Bovendien kunt u uw restafval altijd kwijt op het moment dat u het beste uitkomt. Bel hiervoor met de klantenservice van Cyclus. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via tel. (0182) 547500.

Opbouw heffing

Schematisch ziet de opbouw van de afvalstoffenheffing er de komende jaren als volgt uit:

infograph afval scheiden loont

100 dagen afvalvrij: Hoe doen ze het?

Lees hier de tips en ervaringen van de mensen die meededen aan de 100 dagen afval vrij test van Cyclus. Hoe was het om 100 dagen vrijwel zonder afval te leven. Laat u inspireren hoe het kan!

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Hier leest u de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over Afval scheiden loont.

Meer informatie

Op de volgende pagina's kunt u meer informatie vinden: