Afval & milieu

 • Afval scheiden loont

  Afvalcontainer Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen.

 • Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

  euro's 80x80 Heeft u als inwoner onvoldoende geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor Rioolrecht (gebruikersdeel) en Afvalstoffenheffing. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke, financiële situatie.

 • Ophaalschema (rest)afval

  Afvalcontainer Cyclus verzorgt voor de gemeente Gouda de inzameling van gft, plastic en drankenkartons, papier en restafval. Wanneer wordt bij u in de buurt ingezameld? Bekijk het afval ophaalschema van uw wijk...

 • Afvalbrengstation

  Afvalbrengstation Bij het afvalbrengstation kunt u zelf uw afval inleveren. Het is toegankelijk voor inwoners van Gouda. Bedrijfsafval en grond of tuinaarde worden niet geaccepteerd.

 • Meldpunt Openbaar Gebied

  Meldpunt openbaar Gebied Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied. Wanneer daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren.

 • Duurzaamheid en milieu

  Natuur en klimaat Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan.