Afval & milieu

 • Ophaalschema (rest)afval

  Afvalcontainer Cyclus verzorgt voor de gemeente Gouda de inzameling van gft, plastic en drankenkartons, papier en restafval. Wanneer wordt bij u in de buurt ingezameld? Bekijk het afval ophaalschema van uw wijk...

 • Afvalbrengstation

  Afvalbrengstation Bij het afvalbrengstation kunt u zelf uw afval inleveren. Het is toegankelijk voor inwoners van Gouda. Bedrijfsafval en grond of tuinaarde worden niet geaccepteerd.

 • Welk afval mag waar?

  Afval - afvalsoorten fles in bak Afhankelijk van uw woonsituatie zijn er verschillende manieren om uw (rest)afval aan te bieden.

 • Meldpunt Openbaar Gebied

  Meldpunt openbaar Gebied Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied. Wanneer daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren.

 • Afval scheiden loont

  Afvalcontainer Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen.

 • Tips voor minder afval

  Afvalzak Beter scheiden van afval is belangrijk, maar nog beter is om afval te voorkomen. Hier vindt u een aantal tips.

 • Duurzaamheid en milieu

  Natuur en klimaat Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan.